Nowy model kształcenia specjalistów ds. technologii cyfrowych. Program ma ruszyć już w przyszłym roku

Powstanie Akademii Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych, której celem będzie kształcenie specjalistów w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i cyberbezpieczeństwa - zapowiedział szef resortu cyfryzacji Marek Zagórski podczas środowego spotkania w MC.

Według MC, projekt powołania Akademii zakłada m.in. powołanie konsorcjum uczelni wyższych, które opracują wytyczne programów kształcenia specjalistów w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i cyberbezpieczeństwa i będą następnie kształcić studentów na ich podstawie.

"W efekcie prac tego konsorcjum chcemy wypracować specjalny model kształcenia na najwyższym poziomie, chcemy to realizować wspólnie z 10 uczelniami w latach 2020-2023, przeznaczamy na to kwotę 81 mln zł po to, żeby wykształcić w tym trybie co najmniej 500 studentów na drugim poziomie studiów, czyli na stopniu magisterskim. Jednocześnie ten projekt ma być podstawą do tego, żeby przygotować odpowiedni program realizacji tego przedsięwzięcia w fazie docelowej w nowej perspektywie finansowej" 

zapowiedział Marek Zagórski.

Jak podano, w konsorcjum mają uczestniczyć Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Gdańska, Politechnika Poznańska i Wojskowa Akademia Techniczna.

"Chcemy, żeby te studia były wyjątkowe, dlatego zwróciliśmy się do najlepszych polskich uczelni i chcemy wspólnie przygotować w ciągu najbliższych kilku miesięcy różne warianty rozwiązań, które przetestujemy. W niektórych przypadkach powstaną być może nowe kierunki kształcenia, z indywidualnym tokiem nauczania" 

mówił Minister Cyfryzacji.

Według jego deklaracji, program powinien ruszyć już w przyszłym roku akademickim, a najpóźniej w 2021 r.

Źródło

Skomentuj artykuł: