Nowy program transformacji dla Śląska

Przygotowana przez rząd Transformacja 3.0 to zmiany poprzemysłowe, tworzące nowe miejsca pracy dla mieszkańców całego województwa. Uwzględnia rozwiązania, które sprawdziły się w Programie dla Śląska np. w zakresie infrastruktury, ochrony środowiska, służby zdrowia, edukacji czy działań samorządowców - kilkadziesiąt miliardów zainwestowanych środków. 

Rząd chce jednak tworzyć nowe perspektywy - innowacyjne projekty i technologie przyszłości: węgiel i gaz, atom i wodór, wiatr i słońce. Takie rozwiązania mają szansę wykorzystać w pełni potencjał Śląska.

Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w posiedzeniu podkomisji stałej do spraw transformacji regionów zagrożonych wykluczeniem w związku z wdrożeniem Zielonego Ładu oraz parlamentarnego zespołu ds. transformacji regionów górniczych w województwie śląskim, którego głównym tematem były zmiany na Śląsku. Zapowiedziany nowy program transformacji regionu uwzględnia ulepszenie dotychczas proponowanych działań oraz aktualną sytuację geopolityczną.

- Ten program musi być elastyczny. Będziemy go wyposażać w środki finansowe z budżetu państwa. Jestem przekonany, że przy takim zaangażowaniu tak wielu osób ten program skończy się sukcesem - zaznaczył premier Mateusz Morawiecki.

Zmiany zachodzące w regionie są wyraźnie widoczne. Jeszcze w 2013 r. bezrobocie dotyczyło ponad 2,3 mln osób w Polsce. Na Śląsk od tego czasu przybyło dziesiątki inwestorów z całego świata - wpływ na to miała specjalna strefa ekonomiczna w Katowicach. Było to możliwe także dzięki aktywnej działalności rządu. Szef polskiego rządu wspomniał, że uczestniczył w rozmowach z inwestorami z różnych stron: od Australii, Korei, Chin, Japonii, przez USA i Kanadę, a skończywszy na Europie Zachodniej.

Poziom bezrobocia dziś w województwie jest jednym z najniższych w Polsce i najniższy w III RP. Za to jeden z wyższych jest poziom wynagrodzeń - w porównaniu do innych regionów. Świadczy to o skuteczności do tej pory podejmowanych działań. Premier zadeklarował: - Nie będziemy szczędzić sił i środków, żeby tak wyglądały prace nad transformacją całego województwa śląskiego.

Skomentuj artykuł: