Obligacje kontra inflacja - co wygrywa?

Październikowa oferta oszczędnościowych obligacji skarbowych jest bardziej atrakcyjna dzięki wyższemu oprocentowaniu. Jest i druga nowość - od października obligacje detaliczne można będzie kupić również w Banku Pekao S.A.

Jak poinformował resort finansów, od 1 października Biuro Maklerskie Pekao, jako kolejny agent emisji, udostępni możliwość nabywania obligacji skarbowych. Dotychczasowi klienci Pekao, a także wszystkie osoby zainteresowane obligacjami skarbowymi będą mogły je kupić w kanałach zdalnych – bankowości internetowej Pekao24 i aplikacji mobilnej PeoPay. - Od października funkcję agenta emisji obligacji detalicznych pełnić będzie także bank Pekao S.A. Liczymy na to, że od października nowa grupa klientów będzie mogła wykorzystać zalety naszych obligacji przy pomnażaniu swoich oszczędności – komentuje Sebastian Skuza, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

W październiku, w związku z podniesieniem stopy referencyjnej NBP, oprocentowanie 1-rocznych obligacji zmiennoprocentowych wyniesie 6,75%, a 2-letnich 6,85%. "Ponadto podnosimy oprocentowanie obligacji o zapadalności od 3 do 12 lat. W pierwszym okresie odsetkowym obligacje oprocentowane będą odpowiednio: 6,85% dla 3-latek, 7,00% dla 4-latek oraz 7,25% dla 10-latek." - informuje resort finansów. 6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 500 plus” oprocentowane będą odpowiednio 7,20% i 7,50% w pierwszym roku.

Oprocentowanie obligacji 1-rocznych i 2-letnich zmienia się co miesiąc. Jest wyliczane jako suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i marży, która wynosi dla instrumentów oferowanych w październiku 0,00% dla obligacji 1-rocznych i 0,10% dla obligacji 2-letnich.

Oprocentowanie obligacji 4-letnich ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży w wysokości 1,00%. Ten sam mechanizm oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak w tym przypadku marża wynosi 1,25%.

Oprocentowanie obligacji rodzinnych ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży wynoszącej 1,50% dla obligacji 6-letnich oraz 1,75% dla 12-letnich.

"W październiku podnosimy oprocentowanie wszystkich obligacji oszczędnościowych o terminie zapadalności powyżej 3 miesięcy' - podkreśla resort finansów. O 0,25 pp wyższe będzie oprocentowanie instrumentów 3-letnich. Jeszcze bardziej atrakcyjne, bo wyższe o 0,50 pp, będzie oprocentowanie instrumentów detalicznych o zapadalności od 4 do 12 lat. "Chcemy w ten sposób zachęcać naszych klientów do pomnażania oszczędności przy pomocy naszych obligacji" - podano. Oprocentowanie obligacji 3-miesięcznych OTS pozostaje bez zmian.

- Oferta obligacji oszczędnościowych jest różnorodna zarówno pod względem długości oszczędzania, zasad oprocentowania, jak i wypłaty odsetek. Klienci indywidualni mogą wybrać taki rodzaj obligacji, który będzie najlepiej dostosowany do ich preferencji - dodaje  – komentuje Sebastian SkuzaWięcej informacji znaleźć można na stronie www.obligacjeskarbowe.pl. - Warto pamiętać o możliwości bezpiecznego i wygodnego zakupu obligacji w serwisach internetowych naszych agentów - zaznacza  Sebastian Skuza. - Obligacje będą dostępne pod dotychczasowym adresem www.zakup.obligacjeskarbowe.pl oraz nowym – www.pkobp.obligacjeskarbowe.pl. Od 1 października obligacje dostępne będą również u nowego agenta Pekao, pod adresem www.pekao.com.pl/obligacje-skarbowe i aplikacji mobilnej PeoPay – dodaje. Od 27 września można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Minusem tego typu oszczędzania nadal pozostaje nierówny wyścig oprocentowania obligacji SP z inflacją. Jak podał właśnie GUS, inflacja CPI we wrześniu wyniosła w Polsce według szacunków licząc rdr aż 17,2 proc. To znacznie powyżej oczekiwań rynkowych, które były na poziomie 16,6 proc. rdr. oraz poziomu inflacji w sierpniu: 16,1 proc. rdr. 

Skomentuj artykuł: