Obwodnica aglomeracji łódzkiej oddana do użytku

Zakończyła się budowa drugiego odcinka zachodniej obwodnicy Łodzi w ciągu drogi ekspresowej S14, pomiędzy węzłami Aleksandrów Łódzki i Emilia. Dzięki temu kierowcy mogą już korzystać z pełnej obwodnicy Łodzi i aglomeracji łódzkiej, na którą składają się odcinki autostrad A1 i A2 oraz dróg ekspresowych S8 i S14.

- Łączymy Polskę. Kolejny szlak komunikacyjny został zrealizowany. Łódź stała się pierwszym miastem, które uzyskało pełną obwodnicę złożoną z dróg szybkiego ruchu. Rząd realizuje odważne plany inwestycyjne, dzięki czemu kolejne regiony Polski uzyskują nowe szanse rozwojowe - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W ramach odcinka drogi ekspresowej S14 o długości blisko 16 km, pomiędzy węzłami Aleksandrów Łódzki (S14/DK71) i Emilia (S14/A2/DK91), powstały dwie jezdnie o nawierzchni bitumicznej. Wykonawcą kontraktu o wartości 811 mln zł była firma Stecol.

Nowy odcinek jest uzupełnieniem oddanego w czerwcu ub.r. ponad 12-kilometrowego odcinka S14 pomiędzy węzłami Łódź Lublinek i Aleksandrów Łódzki. Domyka także ring wokół aglomeracji łódzkiej umożliwiając jej mieszkańcom sprawną, szybką i bezpieczną komunikację z każdą częścią kraju, ale także znacząco usprawnia ruch tranzytowy w centrum kraju.

Budowa obu odcinków drogi ekspresowej S14 została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Łączna kwota dofinansowania to 903,6 mln zł.
Obwodnica aglomeracji łódzkiej to w sumie 112 km autostrad i dróg ekspresowych, które umożliwiają sprawną komunikację mieszkańcom Łodzi, Zgierza, Aleksandrowa Łódzkiego, Ksawerowa, Pabianic, Konstantynowa Łódzkiego i Rzgowa, a także kierowcom podróżującym tranzytem.

Północną część ringu o długości niespełna 20 km stanowi autostrada A2, a wschodnią, o długości nieco ponad 30 km A1. Południowy fragment trasy to droga ekspresowa S8 o długości ponad 21 km, zaś zachodnią część ringu stanowi droga ekspresowa S14, w sumie blisko 41 km. Warto podkreślić, że autostrada A1 i droga ekspresowa S8 mają nawierzchnię betonową, a pozostałe trasy tradycyjną nawierzchnię bitumiczną. 
Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził 30 maja 2023 r. Program inwestycji dla rozbudowy węzła Emilia na skrzyżowaniu drogi ekspresowej S14 i autostrady A2, wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 91 w województwie łódzkim. Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie, przebudowa i rozbudowa istniejącego węzła drogowego Emilia w sposób umożliwiający zapewnienie wszystkich relacji z autostradą A2 oraz optymalne połączenie układu dróg z DK91. Na początku lipca br. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na wybór wykonawcy tego zadania.

Wcześniej, w lutym br. Minister Infrastruktury zatwierdził Program inwestycji dla zadania polegającego na budowie drogi krajowej nr 72 od węzła Aleksandrów Łódzki na drodze ekspresowej S14 do ul. Szczecińskiej w Łodzi. Decyzja ta zapewniła finansowanie inwestycji z budżetu państwa i umożliwiła GDDKiA zawarcie porozumienia z władzami Łodzi na rzecz współpracy przy realizacji łącznika. Także dla tego zadania zostało już uruchomione postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy.

Skomentuj artykuł: