Od lipca nowe obowiązki środowiskowe dla przedsiębiorców

Ministerstwo Klimatu zaprezentowało projekt ustawy, który wynika z obowiązku wdrożenia do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko - przypomina firma doradcza PwC.

Projektowane regulacje zakładają m.in.:

  • wprowadzenie dodatkowej opłaty na wybrane opakowania jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego (kubki na napoje oraz pojemniki na posiłki), która miałaby być uiszczania przez przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną oraz
  • wprowadzenie obowiązku wyznaczenia przedstawiciela w innym państwie członkowskim UE przez osoby prawne, które posiadają siedzibę w Polsce i które dokonują sprzedaży w tym państwie członkowskim wybranych produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego.

Zgodnie z projektem jednostki handlu detalicznego oraz hurtowego jak również jednostki gastronomiczne będą zobowiązane do uiszczania specjalnej opłaty od wybranych opakowań jednorazowego użytku tworzywa sztucznego. Niestety nie ma dokładnej listy towarów/opakowań, które są objęte tymi regulacjami. Należy podkreślić, iż załącznik do projektu ustawy wprowadza wyłącznie kategorie opakowań. I tak są to: kubki na napoje oraz pojemniki na posiłki.
 
Dodatkowo, każda jednostka będzie zobowiązana do prowadzenia oddzielnie dla każdej lokalizacji ewidencję nabytych i wydanych opakowań. Przykładowa kara z tytułu braku pobierania wspomnianej opłaty może wynieść od 500 zł do 20 tys. zł. Takiej samej karze podlega brak prowadzenia wspomnianej ewidencji.

Projekt zakłada również, iż osoby prawne które posiadają siedzibę w Polsce i które dokonują sprzedaży w innych państwach członkowskich UE produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego (m.in. paczki i owijki dla posiłków) są zobowiązane do wyznaczenia swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za wykonanie na terytorium tego państwa obowiązków wynikających z dyrektywy 2019/904 (tzw. dyrektywy SUP - Single Use Plastic). Przedstawiciel jest wyznaczany w drodze umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Kara z tytułu braku wyznaczenia przedstawiciela może wynieść od 10 do 100 tys. zł. 

Źródło

Skomentuj artykuł:

N