Organizatorzy trefnych pokazów – działają jak mafia. I tak teraz będą traktowani

Żądanie kar bezwzględnego więzienia, korzystanie z narzędzi pomocnych w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, przejmowanie majątków. Prokuratorzy w całym kraju otrzymali wytyczne – ustalił serwis FilaryBiznesu.pl – w jaki sposób traktować przestępców organizujących pokazy będące perfidną pułapką na seniorów. Poza tym ofiary otrzymają pomoc w unieważnianiu krzywdzących umów.

Niestety, problem jest jak bumerang. Ciągle powraca. Chodzi o pokazy, na które zostają zaproszone osoby w podeszłym wieku i oferowane im są np. niby zdrowotne garnki, czy lecznicze kołdry. Zresztą towarem może być dosłownie wszystko, bo celem organizatorów procederu jest wciskanie rozmaitego szmelcu za absurdalnie wysoką cenę. Na dodatek umowy są tak sporządzane, że seniorzy raczej stoją na straconej pozycji, gdy tylko złożą podpis.

Najgorsze, że oszuści ciągle znajdują ofiary, choć nie brakuje ostrzeżeń przed udziałem w takich wydarzeniach. Oczywiście, również serwis FilaryBiznesu.pl często poruszał temat, opisywaliśmy m.in. działania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który rozszyfrował metody działania cynicznych przestępców.

Pułapka na seniora – zaproszenie na pokaz. Będzie wreszcie „kij” na kombinatorów?

Kilka z nich warto przypomnieć. Ku przestrodze:

  •     Wprowadzanie w błąd co do celu spotkania. W zaproszeniach przedsiębiorcy używali różnych pretekstów, aby zwabić konsumentów na pokazy
  •     Sugerowanie fikcyjnej korzyści cenowej. Przedsiębiorcy wprowadzali konsumentów w błąd co do faktycznej ceny produktów
  •     Ograniczanie prawa do odstąpienia od umowy
  •     Opóźnienie w zwrocie pieniędzy

Celem UOKiK jest ochrona konsumentów. Natomiast wymiar sprawiedliwości ma za zadanie ukarać przestępców żerujących na seniorach. Niestety, przez lata był z tym spory problem, bo oszuści działali w sposób wyrachowany, przebiegły, nierzadko zakładali nowe firmy, albo korzystali z figurantów… Stosowali wiele sztuczek, aby uniknąć odpowiedzialność.

Jest jednak duża szansa, że wkrótce śledztwa nabiorą tempa. Prokuratorzy w całym kraju otrzymali bowiem nowe wytyczne dotyczące ścigania sprawców tego typu przestępstw.

Jak się dowiedziały FilaryBiznesu.pl, przede wszystkim nie mają poprzestawać na osobach, które osobiście brały udział w sprzedaży trefnego towaru, ale ścigane będą także osoby pełniące kierownicze role w procederze. Prokurator krajowy Dariusz Barski zalecił również, aby po wytypowaniu podejrzanych, ale jeszcze przed przystąpieniem do czynności procesowych, ustalać ich majątek i zabezpieczyć na poczet ewentualnych roszczeń pokrzywdzonych.

Ponieważ organizatorzy oszukańczych pokazów działają na terenie całego kraju, nie jest wykluczone, że np. na Pomorzu jest prowadzone śledztwo, o którym nie wiedzą prokuratorzy z Podkarpacia. Dlatego w walce z przestępcami żerującymi na seniorach wykorzystane zostaną mechanizmy stosowane przy najpoważniejszych sprawach. Pozwolą one na sprawdzenie, czy gdzieś w Polsce nie jest prowadzone postępowania dotyczące tych samych osób albo firm.

Zebranie takich informacji umożliwi m.in. wszczęcie jednego, dużego śledztwa przeciwko zorganizowanej grupy przestępczej.

Prowadzący śledztwa zostali zobowiązani do rozważenia okoliczności każdego przestępstwa pod kątem żądania dla sprawcy kary bezwzględnego pozbawienia wolności.

Poza tym prokuratorzy będą mogli podejmować działania pozakarne mające pomóc ofiarom, m.in. w unieważnianiu umów zawartych podczas pokazów.

Umożliwia to artykuł 388 Kodeksu cywilnego mówiący o wyzysku, a w paragrafie 1 stwierdzono:

„Jeżeli jedna ze stron, wyzyskując przymusowe położenie, niedołęstwo, niedoświadczenie lub brak dostatecznego rozeznania drugiej strony co do przedmiotu umowy, w zamian za swoje świadczenie przyjmuje albo zastrzega dla siebie lub dla osoby trzeciej świadczenie, którego wartość w chwili zawarcia umowy przewyższa w rażącym stopniu wartość jej własnego świadczenia, druga strona może według swego wyboru żądać zmniejszenia swego świadczenia lub zwiększenia należnego jej świadczenia albo unieważnienia umowy”.

To samo będzie dotyczyło kredytów, na których zaciągnięcie seniorzy zostali namówieni przez oszustów.

Źródło

Skomentuj artykuł: