Orlen w ub. r. wydobył gaz odpowiadający połowie rocznego zapotrzebowania na ten surowiec w kraju

Do 7,7 mld m3 wzrosła w 2022 r. łączna produkcja gazu ziemnego Grupy Orlen w Polsce i za granicą. To ilość odpowiadająca prawie połowie ubiegłorocznego zapotrzebowania na ten surowiec w kraju. 

Konsolidacja sektora wydobywczego pozwoli na optymalizację inwestycji w tym obszarze i dalszy wzrost produkcji gazu pochodzącego z własnych zasobów koncernu.
 

– Eksploatacja własnych złóż gazu to gwarancja niezakłóconych dostaw tego surowca dla naszych odbiorców, możliwość wzmocnienia międzynarodowej pozycji Grupy Orlen, a także korzyści finansowe dla setek polskich gmin. Dlatego dalszy rozwój działalności wydobywczej koncernu jest jednym z filarów zaktualizowanej strategii ORLEN2030. Mamy ambitny, ale całkowicie realny plan dynamicznego zwiększenia wolumenu własnego wydobycia gazu ziemnego, które do 2030 r. osiągnie poziom 12 mld m3 rocznie. W przypadku działalności zagranicznej naszym priorytetem jest Norweski Szelf Kontynentalny, gdzie przez ostatnie dwa lata, co roku podwajaliśmy produkcję. Stale inwestujemy również w poszukiwanie oraz wydobycie gazu w Polsce, gdzie odkrywamy dodatkowe zasoby tego surowca, pozwalające utrzymać krajową  produkcję gazu na stabilnym i wysokim poziomie  – mówi Daniel Obajtek, Prezes PKN Orlen.
 

Według danych MKiŚ zużycie gazu ziemnego w Polsce w ub.r. ukształtowało się na poziomie 16,62 mld m3. Oznacza to, że łączny wolumen produkcji gazu przez spółki wchodzące w skład Grupy Orlen mógłby pokryć aż 45 proc. krajowego zapotrzebowania na ten surowiec. Największy wkład w osiągnięty wynik wniosły spółki PGNiG, które do Grupy Orlen dołączyły w listopadzie 2022 r. Ich łączna produkcja wyniosła w ub.r. 6,87 mld m3 i była większa o ok. 30 proc. w stosunku do 2021 r., kiedy osiągnęła poziom 5,25 mld m3. O tak dużym wzroście zdecydowała produkcja zagraniczna realizowana na Norweskim Szelfie Kontynentalnym przez spółkę PGNiG Upstream Norway z Grupy Orlen. Wyniosła ona 3,15 mld m3 i tym samym wzrosła o ponad 100 proc. w stosunku do roku 2021, kiedy to wyniosła 1,42 mld m3.
 

Norweski Szelf Kontynentalny jest kluczowy dla realizacji strategii wzrostu wydobycia gazu ziemnego przez Grupę Orlen. Obecnie na tym obszarze Grupa posiada 98 koncesji i prowadzi wydobycie na 17 złożach. W ciągu najbliższych 3 lat prognozowany jest dalszy wzrost wydobycia gazu w Norwegii, do poziomu ok. 4 mld m sześc. rocznie, a w perspektywie 2030 roku – nawet do ok. 6 mld m sześc. rocznie. Gaz ziemny pochodzący z wydobycia własnego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, to ważne źródło surowca dostarczanego do Polski poprzez Baltic Pipe, który został uruchomiony w IV kwartale 2022 roku. W bieżącym roku przez ten gazociąg planowane jest przesłanie ok. 6,5 mld m3 gazu, z czego blisko połowę może stanowić surowiec pochodzący z wydobycia własnego.
 

W kolejnych latach wolumen gazu przesyłanego przez Baltic Pipe będzie wzrastać, a Grupa ORLEN zarezerwowała w nim ok. 8 mld m3 rocznej przepustowości. Planowany wzrost wydobycia własnego umożliwi w ciągu najbliższych lat przesyłanie poprzez Baltic Pipe coraz większych wolumenów gazu pochodzących z własnego wydobycia ze złóż w Norwegii. W 2030 r. będą mogły stanowić nawet aż 75 proc. łącznej zarezerwowanej przepustowości tego gazociągu.
 

Eksploatacja krajowych złóż gazu ziemnego to przede wszystkim domena PGNiG z Grupy Orlen, którego produkcja w Polsce w 2022 r. wyniosła ok. 3,43 mld m3. To niewielki spadek w stosunku do roku 2021, kiedy wyniosła 3,51 mld m3. Obniżenie wolumenu produkcji spowodowane zostało wydłużeniem procesów inwestycyjnych wskutek epidemii COVID-19 w latach 2020-2021. Ubiegłoroczna produkcja gazu ziemnego w kraju pokryła ponad 1/5 zapotrzebowania na gaz ziemny w Polsce, potwierdzając tym samym swoje znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. 

Źródło

Skomentuj artykuł: