Ostatni etap gazociągu Gustorzyn-Wronów

Na początku lutego br. spółka GAZ-System zawarła umowę z wykonawcą na budowę ostatniego etapu gazociągu Gustorzyn-Wronów na odcinku od Leśniewic do Rawy Mazowieckiej.

Gazociąg Gustorzyn - Wronów o łącznej długości ok. 308 km i średnicy 1000 mm jest kluczową inwestycją dla zapewnienia elastyczności i bezpieczeństwa dostaw gazu do klientów w centralnej Polsce. Główne zadanie nowego gazociągu to połączenie węzła i budowanej tłoczni gazu w Gustorzynie (woj. kujawsko-pomorskie) z węzłem i tłocznią we Wronowie (woj. lubelskie). Realizacja projektu podzielona jest na trzy etapy: etap I Gustorzyn - Leśniewice o dł. 54 km, etap II Leśniewice - Rawa Mazowiecka  o dł. 100 km oraz etap III Rawa Mazowiecka - Wronów o dł. 154 km.

- Podpisana umowa oznacza, że cały gazociąg Gustorzyn-Wronów jest obecnie w fazie realizacyjnej. Planowane zakończenie tego projektu do końca 2023 r. umożliwi elastyczne sterowanie przesyłem gazu na południe Polski poprzez tzw. Bramę Północną (Baltic Pipe i Terminal LNG w Świnoujściu) oraz Terminal FSRU, który powstanie w Gdańsku. Realizacja tej inwestycji zapewni równolegle ciągłość oraz bezpieczeństwo zwiększonych dostaw gazu do mieszkańców aglomeracji warszawskiej, łódzkiej i radomskiej - powiedział Marcin Kapkowski, wiceprezes GAZ-System.

Umowa została zawarta z konsorcjum firm: ROMGOS Sp. z o.o. ENGINEERING Sp. k. (Lider Konsorcjum), ROMGOS Gwiazdowscy Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Budowlano-Melioracyjne TOLOS Piotr Walczak i wspólnicy Sp.k.

W listopadzie 2021 r. GAZ-System zabezpieczył dostawę rur na potrzeby całej inwestycji Gustorzyn-Wronów. W ostatnim kwartale ub. roku podpisano też umowy z wykonawcami robót budowlanych na pozostałych dwóch odcinkach.

Ważną korzyścią z realizacji tego projektu dla społeczności lokalnej będzie corocznie odprowadzany przez GAZ-System podatek od nieruchomości w wysokości do 2% wartości wybudowanej infrastruktury przesyłowej zlokalizowanej na terenie danej gminy. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu, którą można będzie przeznaczyć na potrzeby lokalne.

Inwestycja jest realizowana w oparciu o zapisy ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, tzw. „specustawy gazowej”. Komisja Europejska przyznała inwestycji status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” (Project of Common Interest-PCI).

Źródło

Skomentuj artykuł: