Oto wstępny szacunek inflacji za listopad 2022 r.

Według szybkiego szacunku inflacja w listopadzie br. wyniosła 17,4% (17,9% w październiku br.). To pierwszy spadek rocznej zmiany od lutego br., a także wynik sporo lepszy od konsensusu rynkowego, który oczekiwał odczytu w wysokości około 18,0% - ocenia dr Jarosław Jamka, Chief Investment Officer w WealthSeed. 

Spadek rocznej dynamiki inflacji zawdzięczamy głównie spadkowi cen nośników energii (zmiana miesięczna w listopadzie to -0,1% i spadek dynamiki rocznej z 41,6% w październiku na 36,8% listopadzie), oraz cenom paliw do prywatnych środków transportu (zmiana miesięczna w listopadzie to -1,2% i spadek dynamiki rocznej z 19,5% w październiku na 15,5% listopadzie).

Natomiast ceny żywności nieznacznie dodały do rocznej dynamiki inflacji, rosnąc w listopadzie o 1,6% (przy zmianie dynamiki rocznej cen żywności z 22,0% w październiku na 22,3% listopadzie).

Jak zaznacza ekspert, inflację bazową szacujemy na 11,3% rok do roku (wzrost z 11,0% w październiku i jest to kolejna „górka” inflacji bazowej w tym cyklu). Zatem inflacja bazowa dodała do zmiany rocznej dynamiki inflacji około 0,2 punktu procentowego, ale zdecydowanie mniej niż łącznie nośniki energii i paliwa do prywatnych środków transportu (które łącznie odjęły od rocznej dynamiki około 0,9 punktu procentowego).

Według Jarosława Jamki spadek rocznej dynamiki inflacji to pozytywny sygnał, ale przed nami jeszcze podwyżki cen gazu, energii elektrycznej i prawdopodobne zmiany tarczy inflacyjnej, co łącznie podbije roczną dynamikę inflacji w okolice 19-20% na początku przyszłego roku.

Wzrost inflacji bazowej szacujemy na około +0,7% w październiku br. (najmniej od trzech miesięcy). Dokładne wyliczenia NBP opublikuje w połowie listopada br. - dodaje ekspert.

I zaznacza: - Ceny żywności i napojów bezalkoholowych w szybkim szacunku wzrosły 1,6% w listopadzie br. - bardziej niż za wzorcem sezonowym, ale zdecydowanie mniej niż miesiąc wcześniej. W poprzednim roku miesięczne zmiany inflacji żywności przyspieszyły w końcówce roku. Wieloletnia średnia miesięczna zmiana tej serii w listopadzie to jedynie +0,42%.
GUS w szybkim szacunku podaje też zmiany cen nośników energii, oraz paliw do prywatnych środków transportu.

Nośniki energii (czyli m.in. energia elektryczna, gaz, opał (węgiel), energia cieplna) w szybkim szacunku spadły w listopadzie br. o -0,1% względem października br., a zmiana roczna wyniosła 36,8%. A paliwa do prywatnych środków transportu (czyli głównie olej napędowy i benzyna) w szybkim szacunku spadły w listopadzie br. o 1,2% a zmiana rok do roku wyniosła 15,5%. 

Źródło

Skomentuj artykuł: