PFR prześle pracodawcom wezwania do zawarcia umowy o zarządzanie PPK 

Od 18 listopada do końca grudnia 2021 r. Polski Fundusz Rozwoju (PFR) prześle wezwania do prawie 650 tys. podmiotów, które były zobowiązane do zawarcia umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK), ale do tej pory tego nie zrobiły.

PFR ma wynikający z przepisów obowiązek sprawdzenia, czy wszystkie podmioty zobowiązane do utworzenia PPK dopełniły tego obowiązku. Dlatego do pracodawców, których firmy nie ma w ewidencji PPK prowadzonej przez PFR, PFR wyśle wezwanie do wyjaśnienia tej sytuacji. Dokument zostanie udostępniony w profilu informacyjnym ZUS (PUE) pracodawcy. Zawiera link przekierowujący bezpośrednio na stronę PFR (wezwania-ppk.pfr.pl), na której znajduje się specjalny formularz. 

Wypełniając go, pracodawca powinien poinformować PFR o zawarciu umowy o zarządzanie PPK albo o przyczynie niezawarcia tej umowy.

Do formularza pracodawca zaloguje się za pomocą podanych w treści dokumentu NIP i TOKENU. Jego wypełnienie nie zajmie więcej niż kilka minut. Jeśli pracodawca nie posiada PUE, wezwanie zostanie wysłane do niego pocztą.

Po otrzymaniu wezwania pracodawca powinien:

1. Sprawdzić, czy ma obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK. Tylko trzy grupy podmiotów nie muszą tworzyć PPK. Są to:

  • mikroprzedsiębiorcy jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK;
  • osoby fizyczne zatrudniające osobę fizyczną - w zakresie niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą;
  • podmioty, które - w dniu objęcia ich przepisami ustawy o PPK - prowadziły Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) oraz naliczały i odprowadzały składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia dla minimum 25% osób zatrudnionych i nadal są uprawnione do korzystania z tego zwolnienia;

Jeśli pracodawca należy do którejś z tych kategorii i nie ma obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK, powinien poinformować o tym PFR, zaznaczając odpowiedni punkt w formularzu i wysyłając go.

2. Jeśli pracodawca nie jest zwolniony z obowiązku wdrażania PPK, powinien jak najszybciej zawrzeć umowę o zarządzanie PPK z wyznaczoną instytucją finansową (PFR TFI) lub wybrać instytucję finansową, z którą chce zawrzeć tę umowę. Instytucję finansową należy wybrać spośród wpisanych do ewidencji PPK, wymienionych na stronie www.mojeppk.pl. Na zawarcie umowy o zarządzanie PPK masz 30 dni od otrzymania wezwania. Aby ułatwić przystąpienie do PPK, PFR stworzył poradnik "Jak utworzyć PPK krok po kroku - prosta instrukcja dla przedsiębiorców".

Jeśli pracodawca wybrał już instytucję finansową i podpisał umowę o zarządzanie PPK, powinien poinformować o tym PFR, zaznaczając odpowiedni punkt w formularzu i wysyłając go. PFR przypomina, że po zawarciu umowy o zarządzanie PPK, pracodawca ma obowiązek zawrzeć również umowę o prowadzenie PPK dla osób zatrudnionych.

Co w przypadku niezawarcia umowy o zarządzanie PPK? Za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie grozi grzywna w wysokości do 1,5 % funduszu wynagrodzeń w podmiocie zatrudniającym w roku obrotowym poprzedzającym niedopełnienie obowiązku zawarcia tej umowy.

Bezpłatne szkolenia i konsultacje dla pracodawców, którzy otrzymali wezwanie: www.mojeppk.pl/wezwania

Infolinia PFR: 22 703 43 63 (czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00, opłata zgodnie z cennikiem operatora).
 

Źródło

Skomentuj artykuł: