PGNiG zgłosił zamiar połączenia z PKN Orlen

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zgłosiło do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamiar koncentracji polegającej na połączeniu PGNiG i PKN Orlen w ramach tego procesu - podało w piątek PGNiG.

W informacji zaznaczono, że złożony do Prezesa UOKiK wniosek jest elementem trwającego postępowania koncentracyjnego, w tym umowy o współpracy zawartej 12 maja 2021 r. pomiędzy Skarbem Państwa, PGNiG, PKN Orlen i Grupą Lotos, która doprecyzowała strukturę transakcji.

"W związku z materializacją obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji przez łączących się przedsiębiorców, który wynika z przepisów obowiązującej ustawy, PGNiG zgłosił zamiar dokonania przedmiotowej koncentracji jako drugi uczestnik. Wniosek złożony przez PKN Orlen i wniosek PGNiG dotyczą tej samej koncentracji"

powiedział, cytowany w informacji, Prezes PGNiG Paweł Majewski.

Szef PGNiG wyjaśnił, że zgłoszenie "nie prowadzi do zmiany przedmiotu postępowania zainicjowanego przez PKN Orlen, bowiem jest nim niezmiennie zgłoszenie zamiaru koncentracji pomiędzy PKN Orlen a PGNiG".

"Działamy zgodnie z zawartymi umowami, realizując intencje naszego wiodącego akcjonariusza, czyli Skarbu Państwa. Postępujemy tak, by ten proces mógł zostać przeprowadzony sprawnie i przy uwzględnieniu jednego z podstawowych celów, jakim jest zapewnienie niezakłóconej ciągłości działalności prowadzonej przez PGNiG, zarówno w trakcie procesu zmierzającego finalnie do połączenia spółek, jak również po dacie połączenia"

dodał Majewski.

Spółka zaznaczyła, że treść zgłoszenia wyznaczona jest obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz rozporządzeniami wykonawczymi.

Źródło

Skomentuj artykuł: