Pieniądze czekają na gminy, które chcą pomagać

Resort rodziny zachęca gminy do skorzystania z programów wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz programu Opieka 75+. Nowa edycja programów Opieka wytchnieniowa oraz Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej skierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego.

- To ważna pomoc zarówno dla osób z niepełnosprawnościami, jak i ich rodzin – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg cytowana przez "Codzienną". Samorządy na złożenie wniosków na środki finansowe w przypadku tego programu miały czas do 10 listopada br. Jednak ze względu na Święto Niepodległości i związany z tym bardzo długi weekend, ewentualne poślizgi będą zapewne wybaczalne. Następnie wojewoda sporządza wniosek na środki finansowe w ramach programu – wraz z listą rekomendowanych wniosków – i przekazuje je do MRiPS do 25 listopada. Ostateczna lista dofinansowanych wniosków będzie znana w pierwszej połowie grudnia.

Minister rodziny podkreśla, że osoby z niepełnosprawnościami potrzebują często codziennego wsparcia i opieki w wielu obszarach. Wsparcia dopasowanego do ich potrzeb. – Takie wsparcie zapewniają środki z Funduszu Solidarnościowego, w ramach którego realizowane są zadania dotyczące m.in. usług asystenckich, usługi opieki wytchnieniowej, a także tworzenie centrów opiekuńczo-mieszkalnych – mówi Maląg. – Na realizację programu w 2023 r. przeznaczamy 150 mln zł – dodaje. Natomiast przyszłoroczny budżet programu „asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2023” to 505 mln zł.
Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zaakceptowała też program Opieka 75+ na rok 2023. Z programu Opieka 75+ na rok 2023 mogą skorzystać gminy do 60 tys. mieszkańców. Program adresowany jest do wszystkich gmin w Polsce - miejskich, wiejskich, miejsko. Gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie (do 60 proc. przewidywanych kosztów realizacji zadania) na świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych. Samorządy mogą skorzystać ze wsparcia jeżeli dane świadczenie realizuje samodzielnie np. przez pracowników ośrodka pomocy społecznej czy centrum usług społecznych lub zlecają realizacje zadania organizacjom pozarządowym bądź kupują usługi opiekuńcze od podmiotów sektora prywatnego.
Środki finansowe z programu gminy mogą przeznaczyć na dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą kontynuowane w roku 2023, dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2022 te usługi nie były świadczone (osoby nowe), a także dofinansowanie w 2023 r. do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej realizuje program Opieka 75+ od 2018 roku. W pierwszym roku na realizację programu przeznaczono kwotę ponad 4,3 mln zł, a w programie uczestniczyły 394 gminy. Pomoc uzyskało ponad 2,8 tys. osób. W ubiegłym roku w programie uczestniczyło już 570 gmin, niosąc pomoc blisko 9,4 tys. seniorom, a budżet programu wynosił prawie 22,5 mln zł. W tym roku wzrósł do kwoty ponad 38 mln zł. Środki z programu przyznano już w br. 616 gminom, które realizują usługi opiekuńcze dla ponad 9,5 tys. osób.

Skomentuj artykuł: