PIS: Zaakceptowano ok. 5000 wniosków

W ramach II edycji Programu Inwestycji Strategicznych zaakceptowanych zostało 4989 wniosków. 100 proc. samorządów otrzymało dofinansowanie inwestycji - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w mediach społecznościowych.

Dzisiaj w KPRM zaprezentowano wyniki drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Dane dotyczące programu zostały opublikowane w postaci infografik w mediach społecznościowych kancelarii premiera.

W infografikach czytamy, że 11 marca zakończył się nabór do II edycji Programu Inwestycji Strategicznych. W ramach edycji każdy samorząd lub związek Jednostek Samorządu Terytorialnego mógł zgłosić 3 wnioski o dofinansowanie (do 65 mln zł, do 30 mln zł do 5 mln zł-wniosek obligatoryjny), z którego środki można było przeznaczyć na nowe inwestycje, jak drogi, szkoły, rozwój sieci kanalizacyjnej, transportu publicznego czy infrastruktury kulturalnej oraz sportowej.

Kancelaria premiera poinformowała w mediach społecznościowych, że zaakceptowanych zostało 4989 wniosków samorządów, z czego 2850 to wnioski złożone przez gminy wiejskie, 1186 - gminy miejsko-wiejskie, 460 - gminy miejskie, 352 - powiaty, 125 - miasta na prawach powiatu i 16 - przez województwa.

KPRM podała też, że 47,3 proc. dofinansowanych inwestycji to inwestycje w infrastrukturę drogową, 16,1 proc. - w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, 8,3 proc. - w infrastrukturę sportową, 6,9 proc. - infrastrukturę edukacyjną, 4,7 proc. - infrastrukturę społeczną, 2,9 proc. - w efektywność energetyczną, 2,5 proc. - w infrastrukturę kulturalną, a 2,7 proc. w odnawialne źródła energii.

Podano, że fundusze przeznaczono również na budowę lub modernizację m.in. ponad 3500 km dróg, 5000 km chodników, 400 boisk i obiektów sportowych, ponad 600 km ścieżek rowerowych, ponad 90 żłobków i przedszkoli, ponad 700 szkół, ponad 100 siłowni plenerowych oraz ponad 20 budynków i infrastruktury dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Przypomniano również, że kwota dofinansowań w ramach I edycji programu to 23 mld zł. Zaakceptowano wtedy 4040 wniosków, a 97 proc. samorządów otrzymało dofinansowanie.

Źródło

Skomentuj artykuł: