Płaca minimalna w 2023 r. wzrośnie dwukrotnie

Rada Ministrów zaakceptowała propozycję podwyżki płacy minimalnej w 2023 r. Stawka ta wzrośnie dwukrotnie - w styczniu do poziomu 3383 zł brutto i w lipcu - 3450 zł brutto. Oznacza to, że od 2015 r. do końca 2023 r. wynagrodzenie minimalne wzrośnie o ponad 1700 złotych.

Zgodnie z zapisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w przyszłym roku najniższe pensje wzrosną dwa razy.

Rząd po dzisiejszym posiedzeniu poinformował, że od stycznia 2023 roku minimalne wynagrodzenie ma wynosić 3383 zł, czyli o 373 zł więcej niż wynosi najniższa pensja w tym roku. W lipcu 2023 r płaca minimalna zostanie podwyższona do kwoty 3450 zł, co oznacza wzrost o 440 zł w stosunku do 2022 roku.

Minimalna stawka godzinowa, której wysokość powiązana jest ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia również wzrośnie dwukrotnie. Od stycznia 2023 roku wyniesie 22,10 zł a od lipca 22,50 zł, co oznacza wzrost o 14,2 proc. względem 2022 r.

Rada Ministrów – do 15 czerwca - przedstawi Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej.

Rząd szacuje, że w przyszłym roku regulacje obejmą 2,74 mln osób.

Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 3010 zł. Od 2015 r. wzrosło zatem o 1260 złotych (72 proc.). Konfederacja Lewiatan przed kilkoma dniami wyraziła obawy, że znacząca podwyżka wynagrodzeń może wpłynąć negatywnie na gospodarkę w kontekście wzrostu inflacji.

Źródło

Skomentuj artykuł: