Pływająca jednostka FSRU w rejonie Gdańska. To zdolność regazyfikacji na poziomie 4,5 mld m3 rocznie?

Gaz-System uruchamia niewiążącą procedurę badania rynku dla zapotrzebowania na dodatkową zdolność regazyfikacji Terminalu FSRU.

Firma przypomina, że projekt budowy nowego Terminalu FSRU zakłada umiejscowienie w rejonie Gdańska pływającej jednostki FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit). Zgodnie z założeniami przyjętymi w ramach Procedury Open Season uruchomionej w 2021 r., Terminal FSRU ma być przystosowany do prowadzenia procesu regazyfikacji na poziomie ok. 6,1 mld m3 gazu rocznie.

Na etapie prac planistycznych Gaz-System przewidywał możliwość rozbudowy mocy regazyfikacyjnych Terminalu FSRU, w zależności od rozwoju rynku oraz wzrostu zapotrzebowania na gaz ziemny zarówno w kraju, jak i w regionie.

– Obecna sytuacja geopolityczna, w tym przede wszystkim wstrzymanie dostaw gazu ziemnego z Rosji do państw UE wpłynęła na wzrost zainteresowania uczestników rynku uzyskaniem dostępu do stałych i bezpiecznych dostaw gazu ziemnego, między innymi poprzez terminale LNG. Bardzo poważnie traktujemy bezpieczeństwo energetyczne regionu, dywersyfikacja źródeł dostaw gazu jest dla spółki najwyższym priorytetem. Dlatego też mając na względzie otrzymywane sygnały podjęliśmy decyzję o uruchomieniu badania rynku i umożliwienia dostępu do zwiększonych dostaw LNG poprzez Terminal FSRU w Gdańsku - powiedział Marcin Chludziński, prezes spółki Gaz-System.

Przez ostatnie lata spółka intensywnie pracowała nad rozwojem sieci przesyłowej, wybudowała ponad 2000 km nowych gazociągów przesyłowych, a także realizowała strategiczne projekty mające na celu dywersyfikację źródeł dostaw gazu i poprawę bezpieczeństwa energetycznego uruchamiając w 2022 r. trzy kluczowe połączenia międzysystemowe: z Litwą, Słowacją i Danią.

Rozbudowa krajowej sieci przesyłowej jest kontynuowana, prowadzone są także rozmowy w zakresie realizacji nowych połączeń transgranicznych z Czechami i Ukrainą.
W związku z powyższymi obserwacjami zwiększonego zainteresowania rynku dostawami LNG, Gaz-System uruchamia niewiążącą procedurę badania rynku dla zapotrzebowania na dodatkową zdolność regazyfikacji Terminalu FSRU, w stosunku do mocy zarezerwowanej w ramach Fazy 1 Procedury Open Season.

Co istotne zakłada się, że dodatkowa zdolność regazyfikacji Terminalu FSRU umożliwi regazyfikację na poziomie ok. 4,5 mld m3 rocznie. Decyzja w zakresie ostatecznych technicznych zdolności regazyfikacyjnych Terminalu LNG zależeć będzie od zgłoszonego zainteresowania rynku w ramach niniejszej procedury.

Przeprowadzając niewiążącą procedurę badania rynku, Gaz-System zamierza oszacować zarówno poziom zainteresowania rynku na dodatkową zdolność regazyfikacji, jak również poziom zainteresowania rynku eksportem zregazyfikowanego LNG w kierunku Słowacji, Litwy, Danii, Niemiec, a także Czech i Ukrainy.

Wyniki procedury zostaną uwzględnione przez Gaz-System w przyszłych pracach związanych z planowaniem inwestycji w zakresie infrastruktury regazyfikacyjnej, a także niezbędnym rozwojem sieci przesyłowej w Polsce.

Źródło

Skomentuj artykuł: