Po 15 mln zł dla kolejnych miast z Funduszy Norweskich

Minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda podpisał umowy na dofinansowanie z programu Rozwój lokalny z kolejnymi miastami: Kędzierzynem-Koźle, Hrubieszowem, Włocławkiem i Ostrowem Wielkopolskim. Każde z miast otrzyma po ponad 15 mln zł z Funduszy Norweskich. Projekty, poprawiające jakość życia mieszkańców, będą realizowane do kwietnia 2024 r.

Naszym celem jest wspieranie małych i średnich miast. Chcemy, aby rozwijały się równomiernie we wszystkich aspektach: społecznym, gospodarczym i instytucjonalnym. Środki krajowe i Fundusze Norweskie pomagają te działania realizować

powiedział minister Grzegorz Puda.

Z programu Rozwój lokalny dofinansowanie otrzyma łącznie 29 małych i średnich miast.
Wybrane projekty mają stać się rzeczywistą siłą napędową dla miast, podnieść jakość życia wszystkich mieszkańców, odpowiedzieć na ich potrzeby oraz wesprzeć lokalną administrację

podkreślił minister
  •     „Dugnad” w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego. Efektem realizacji projektu będzie m.in. większe uczestnictwo mieszkańców w ofercie kulturalnej, sportowej i społecznej miasta, co z kolei przyczyni się do poprawy wizerunku miasta jako miejsca zamieszkania. Ważnym elementem w tym kontekście będzie także wdrożenie partycypacyjnego modelu zarzadzania miastem. Aby to wszystko było możliwe i funkcjonowało optymalnie, zaplanowano także usprawnienie funkcjonowania urzędu poprzez m.in. podniesienie kompetencji lokalnej administracji publicznej.
  •     Rozwój Lokalny Hrubieszowa - od partycypacji do realizacji. Zakres tematyczny projektu obejmuje m.in. poprawę jakości powietrza, stworzenie większej ilości terenów zielonych na obszarze miasta oraz zapobieganie zmianom klimatu. Ponadto zwiększenie aktywizacji lokalnej społeczności, zmniejszenie liczby osób wykluczonych społecznie, a także bardziej dostępną infrastrukturę i przestrzeń publiczną, w tym również dla osób z niepełnosprawnościami. Aby to wszystko było możliwe postawiono na zwiększenie efektywności administracji miasta. Z kolei dla wsparcia rozwoju gospodarczego zaplanowano działania ukierunkowane na wzrost liczby miejsc pracy dostępnych na lokalnym rynku i większe wpływy podatkowe do budżetu miasta.
  •     Włocławek - miasto nowych możliwości. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam. Projekt łączy w sobie takie tematy, jak podniesienie integracji społecznej mieszkańców miasta i wzmocnienie więzi społecznych oraz zwiększenie udziału obywateli w procesie współrządzenia. Dla wzmocnienia kompetencji i szans rozwojowych lokalnego biznesu postawiono na wzrost przedsiębiorczości młodzieży oraz wzmocnienie relacji na linii przedsiębiorca – miasto. Ważnymi elementami planu rozwoju miasta są także zwiększenie dostępności przestrzeni miejskiej dla osób z niepełnosprawnościami oraz poprawa jakości środowiska, w tym powietrza.
  •     E-Ostrów 2050 - Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne. W wyniku zaplanowanych działań, miasto zamierza postawić m.in. na rozwój przedsiębiorczości poprzez krzewienie postaw przedsiębiorczych wśród dzieci i młodzieży, oraz zapewnienie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. Aby zwiększyć komfort życia mieszkańców, miasto chce zbudować przyjazną, bezpieczną i nowoczesną przestrzeń miejską, dostępne nowoczesne szkoły, przedszkola oraz żłobki. Miasto chce także poprawić dostępność oraz podnieść kompetencje kadry pracowników samorządowych.
Źródło

Skomentuj artykuł: