Po maturze 60% licealistów połączy studia z pracą

Część licealistów planuje swoją przyszłość od lat, inni dopiero po egzaminach maturalnych podejmą kluczowe decyzje. 

Krakowska firma technologiczna Webcon zapytała uczniów szkół średnich o ich plany na przyszłość. Aż 60% z nich połączy studia z pracą, a co piąty absolwent poświęci się wyłącznie nauce. Choć większość z nich obawia się wejścia na rynek pracy (57%), głównie z powodu braku doświadczenia i odpowiednich umiejętności, to ma wobec pierwszego zajęcia konkretne oczekiwania finansowe. 38% zapytanych chciałoby na początku zarabiać od 5 tys. do 7 tys. zł miesięcznie. Najbardziej perspektywiczną branżą w opinii co drugiego licealisty jest IT.

Mimo swoich obaw, licealiści mają skrystalizowane plany na przyszłość. Większość pogodzi naukę z pracą dorywczą (53%), dużo mniejsza grupa planuje już na etapie studiów rozpocząć pracę w branży, z którą wiąże swoją przyszłość (7%). Obie te decyzje mogą okazać się korzystne, bo zgodnie z raportem firmy Tikrow „Pierwsza praca Polaka”, aż 77% Polaków uważa szybkie wejście na rynek pracy za decyzję, która ma pozytywny wpływ na dalszy rozwój kariery.  

W swojej pierwszej pracy 4 z 10 badanych licealistów chciałoby zarabiać między 5 a 7 tys. zł brutto. Co trzeci oczekuje wynagrodzenia w wysokości między 3,5 a 5 tys. zł. 19% zapytanych ma jeszcze większe ambicje finansowe i liczy na pierwszą pensję wynoszącą powyżej 9 tys. zł brutto. Licealiści, którzy liczą na najwyższą stawkę, wiążą swoją przyszłość m.in. z branżą IT.

Oczekiwania finansowe większości licealistów (5-7 tys. zł brutto) nie są niemożliwe do spełnienia – zgodnie z najnowszym Badaniem Społeczności IT przeprowadzonym przez firmę Bulldogjob, programista rozpoczynający swoją karierę w branży IT może liczyć na zarobki rzędu już 5-6 tys. zł brutto na start. 
Choć w oczach licealistów IT jest najbardziej perspektywiczną branżą (49% wskazań), i to właśnie w tym sektorze najszybciej mogliby osiągnąć upragniony pułap zarobków na start, to zatrudnienie w tym sektorze planuje 14% z nich. 

– Uważam, że wpływ na taki stan rzeczy ma powszechne przekonanie, że specjaliści IT muszą być tzw. „umysłami ścisłymi”. Tymczasem dziś coraz popularniejsze stają się narzędzia, które umożliwiają budowanie aplikacji biznesowych bez kodowania i podejścia, które w proces powstawania aplikacji angażują również nietechnicznych użytkowników – podkreśla Urszula Słupik, pełnomocnik zarządu ds. relacji ze środowiskiem akademickim w Webcon.

Wśród kryteriów opisujących ich wymarzoną pracę licealiści najliczniej wskazali na dobrą pensję, możliwość rozwoju zawodowego, łączenia pracy z pasją i utrzymania zdrowego balansu między życiem zawodowym a prywatnym. To też jednocześnie elementy, które opisują zdecydowaną większość ofert pracy na stanowiska związane z IT.  

Źródło

Skomentuj artykuł: