Podróżowanie koleją bardziej komfortowe i neutralne dla środowiska

Wykorzystanie technologii wodorowych w kontekście rozwoju branży kolejowej to główny temat przemówienia wiceministra klimatu i środowiska Ireneusza Zyski podczas Kongresu Kolejowego. 

Jak podkreślił wiceminister, współpraca strony rządowej z przedstawicielami branży transportowej, świata nauki i organizacji pozarządowych jest kluczowa dla właściwego kształtowania i skutecznego wdrażania strategii, inwestycji i przepisów w obszarze energii i klimatu.

- W październiku br. doszło do podpisania Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej. To pierwszy wodorowy sector deal na świecie. Porozumienie sektorowe ws. wodoru przyczyni się do uwolnienia potencjału naszej gospodarki. Nasze cele to przede wszystkim: udział local content, badania i rozwój, inwestycje, ludzie i współpraca -  zaznaczył.

Wiceminister Zyska wskazał także, że najważniejszym celem porozumienia będzie dążenie do zwiększania poziomu polskiego wkładu i polskiej myśli intelektualnej.

- Naszą intencją jest, aby w 2030 r. jego poziom był nie niższy niż 50% łącznej wartości. Jest to wielka szansa, a zarazem wyzwanie, którego wspólnie się podjęliśmy - powiedział.

Wiceminister zwrócił także uwagę na potencjał kolei w zakresie przewozów pasażerskich na poziomie regionalnym i ponadregionalnym, jak również w zakresie przewozu towarowego. Polska Strategia Wodorowa w swojej treści uwzględnia znaczenie transportu kolejowego, stąd szeroko do wsparcia transportu kolejowego odnosi się Krajowy Plan Odbudowy.

- W Krajowym Planie Odbudowy przewidziano środki na badania i rozwój na rzecz budowy pojazdów zasilanych wodorem. Inwestycje w kolej sprawią, że podróżowanie stanie się jeszcze bardziej komfortowe, a jednocześnie neutralne dla środowiska. Jestem przekonany, że już w najbliższym czasie będziemy mogli skorzystać ze środków w ramach KPO i realizować inwestycje dla polskiej kolei - podsumował. 

Skomentuj artykuł: