Podwyżka stóp zabije domowe budżety polskich rodzin

Podwyżka stóp procentowych uderzy w miliony polskich rodzin i przedsiębiorców. Na wyższych kosztach kredytów zarobią tylko banki – gospodarstwa domowe zubożeją, a polskie firmy przestaną być konkurencyjne i znów zaczną zwalniać pracowników. Forum Prawo dla Rozwoju apeluje do Rady Polityki Pieniężnej: utrzymajcie niskie stopy, a z inflacją da się walczyć inaczej.

W petycji do członków Rady Polityki Pieniężnej eksperci Forum Prawo dla Rozwoju wskazują na katastrofalne dla polskich rodzin i przedsiębiorców skutki ewentualnej podwyżki stóp procentowych.

„Koszt kapitału dłużnego o całą dekadę zbyt długo dławił rozwój polskich przedsiębiorstw, stawiał je wobec nierównej konkurencji z podmiotami zagranicznymi, a przede wszystkim obniżał poziom życia milionów Polaków. Dopiero od 2014 roku, 10 lat po wejściu do Unii Europejskiej, raty kredytów zaczęły spadać, co podniosło dochód rozporządzalny wielu polskich rodzin. Wzrost zamożności Polaków przełożył się na poprawę sytuacji w każdej możliwej dziedzinie” – przypomina Forum Prawo Dla Rozwoju.

Eksperci Forum podkreślają, że utrzymanie niskiego kosztu kredytu jest konieczne dla nadrobienia dystansu Polski do gospodarek zachodnioeuropejskich. Inflację zaś można trzymać w ryzach innymi metodami niż tylko podwyżka stóp procentowych.

Forum proponuje, aby NBP przestał kupować aktywa w operacjach otwartego rynku. Wstrzymanie dopływu nowego pieniądza uspokoi rynek i zmniejszy presję na wzrost cen. Ponadto RPP powinna podnieść stopę rezerwy obowiązkowej banków komercyjnych, wynoszącą obecnie zaledwie pół procenta. Decyzja ta doprowadzi do zmniejszenia akcji kredytowej przez banki i spowolni rajd cenowy dotykający przede wszystkim rynku nieruchomości.

„Zdrowa gospodarka potrzebuje taniego kredytu, ale dostępnego wyłącznie dla podmiotów rzetelnych i wypłacalnych. Źródłem bogactwa na koniec dnia może być tylko praca, a nie kredyt czy gwarancje kredytowe Skarbu Państwa” - argumentują autorzy petycji.

Według Forum, banki nie potrzebują dzisiaj nadzwyczajnej akcji ratunkowej w postaci podniesienia stóp procentowych. Wyniki finansowe sektora bankowego nie budzą bowiem obaw o jego niewypłacalność.

„Ich właściciele zawsze chcieliby zarabiać więcej, ale nie może odbywać się to kosztem polskich rodzin i przedsiębiorstw. Polska ma szansę na kolejną dekadę dynamicznego rozwoju i skrócenie dystansu do dawnych imperiów kolonialnych. Zagrajmy o pełną stawkę” - apeluje Forum do członków RPP.

Skomentuj artykuł: