Podziel się podatkiem

Od 15 lutego można składać zeznania podatkowe, a przy okazji przekazać 1 procent podatku na wybraną organizację pożytku publicznego. Nie jest to skomplikowane, a może przynieść wiele korzyści potrzebującym.

W przypadku zeznań papierowych konieczne jest wskazanie wybranego podmiotu i kwoty 1%, a w przypadku zeznań elektronicznych wyłącznie podmiotu, bo kwotę wyliczy i przekaże w naszym imieniu urząd skarbowy. Termin składania zeznań podatkowym upływa 30 kwietnia 2022 r.

- Rozliczenie z urzędem skarbowym jest maksymalnie uproszczone – podkreśla Karina Bibrzycka, naczelnik Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej. – Podobnie jak w zeszłym roku wypełnione zeznania podatkowe są dostępne w usłudze Twój e-PIT w serwisie e-Urząd Skarbowy na stronie rządowej podatki.gov.pl – przypomina. Aplikacja ta umożliwia ich weryfikację oraz uzupełnienie np. o przysługujące płatnikowi ulgi, czy też wskazanie Organizacji Pożytku Publicznego, do której ma trafić 1 procent zapłaconego przez nas podatku. Bez ingerencji podatnika formularz przygotowany przez Krajową Administrację Skarbową wysłany zostanie automatycznie 30 kwietnia o północy. - W przypadku, gdy nasze zeznanie zostanie złożone elektronicznie, na zwrot nadpłaty poczekamy maksymalnie 45 dni – mówi Karina Bibrzycka. - Oczywiście nadal możemy składać zeznania w formie papierowej, ale w takich przypadkach termin zwrotu wynosi do 3 miesięcy – dodaje.

Jeśli w poprzednich zeznaniach wybraliśmy adresata 1 procenta, to nawet gdy w tym roku tego nie powtórzymy, wyliczona kwota trafi na jego konto. - Oczywiście jeśli chcemy nasze wsparcie przekazać innej OPP, to możemy to zrobić wybierając odpowiednie dane w rubryce „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP” – tłumaczy naczelnik rudzkiego US. - Jeśli nie znamy danych OPP, którą chcemy wesprzeć, należy kliknąć przycisk „Pokaż mi organizacje” - dodaje. W przypadku, gdy w ubiegłych latach nie wskazywaliśmy żadnej OPP i nie uczynimy tego również w tym roku, to nasz 1 procent trafi do Skarbu Państwa. Podobnie stanie się, gdy wybierzemy organizację, której nie ma w wykazie podmiotów uprawnionych do jego uzyskania.

Emeryci, którzy otrzymali z ZUS-u PIT-40A, mogą zadecydować o przyznaniu 1 procenta poprzez złożenie formularza PIT/OP. Należy go uzupełnić o swoje dane i numer KRS wybranej OPP i dostarczyć do właściwego urzędu skarbowego.

Warto podkreślić, że za rok 2021 podatnicy rozliczają się na starych zasadach, więc wpływy z 1 procenta dla OPP powinny być na ubiegłorocznym poziomie. Jednak obowiązujący od stycznia br. Polski Ład i podwyższenie kwoty wolnej od podatku spowoduje, że w przyszłym roku do organizacji może wpłynąć mniej środków.

Ostatecznym dowodem, że urząd skarbowy otrzymał prawidłowe i terminowe zeznanie, jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). – Zachęcam, by jak najszybciej rozliczyć się z fiskusem, szczególnie jeśli korzystamy z preferencji czy odliczeń – mówi Karina Bibrzycka. – Jeśli np. z powodów technicznych, np. obciążenia serwerów, nie zmieścimy się w ustawowym terminie, to skarbówka zaakceptuje PIT rozliczony automatycznie. Nie ma więc ryzyka poniesienia kary, ale możemy być stratni z powodu braku odliczeń ulg. W takim wypadku podatnik może złożyć korektę zeznania. W zakresie zmiany danych organizacji pożytku publicznego mamy na to czas do końca maja br. - tłumaczy.

1 procent podatku ze swojej rocznej deklaracji PIT na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego podatnicy mogą przekazywać od 2004. Z tej możliwości skorzystało wtedy ok. 80 tys. osób, dzięki czemu OPP zasiliło ponad 10 mln zł. W ubiegłym roku z rozliczeń rocznych ponad 15,3 mln obywateli do organizacji trafiło ok 972,7 mln zł. To ok. 65 mln zł więcej niż rok wcześniej.

Warto dodać, że poza wyborem organizacji podatnicy mają możliwość wskazania konkretnego przeznaczenia swojego 1 procenta, np. wybranemu podopiecznemu danej organizacji. Wystarczy w odpowiedniej rubryce uzupełnić pole oznaczone adnotacją „Informacje dodatkowe”. Jeśli chcemy zweryfikować, jak fundacja czy stowarzyszenie wykorzystało dochód z 1 procenta, dane znajdziemy w rocznych sprawozdaniach, które są umieszczane na stronach internetowych podmiotów.

W Polsce jest zarejestrowanych około 26 tys. fundacji i 117 tys. stowarzyszeń, czyli w sumie 143 tys. organizacji społecznych. Jednak tylko ok. 100 tys. rzeczywiście prowadzi swoją działalność, a co dziesiąta posiada status organizacji pożytku publicznego. By go otrzymać, organizacja musi najpierw spełnić wszystkie wymogi wynikające z ustawy, a następnie wystąpić do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) z wnioskiem o nadanie statusu OPP. Daje on możliwość otrzymywania 1 procenta, ale nakłada również obowiązki m.in. kontroli działalności finansowej.

Źródło

Skomentuj artykuł: