Polacy deklarują patriotyzm gospodarczy

Pandemia i ryzyko związane z kryzysem zmieniło postawy konsumenckie, np. 59 proc. badanych chętniej wybiera produkty krajowe niż z importu, a 57 proc. deklaruje, że stara się unikać produktów, które szkodzą środowisku - wynika z badania ARC.

Według autorów badania „Społeczna odpowiedzialność konsumenta w dobie pandemii w Polsce i wybranych krajach UE. Implikacje dla biznesu” zrealizowanego w październiku 2020 r. Polacy stają się coraz bardziej świadomymi konsumentami, na co wpływ miała pandemia.

"Ryzyko związane z pogorszeniem sytuacji gospodarczej w kraju jak i osobistej sytuacji badanych powoduje, że myślimy o aspektach, które wcześniej nie wydawały nam się kluczowe i decydujące. W większym stopniu zwracamy uwagę na to, czy kupując dany produkt wspieramy rodzimą gospodarkę, czy dany produkt nie szkodzi środowisku i czy na pewno służy nam i naszemu zdrowiu"

oceniają autorzy badania, które oprócz Polski przeprowadzono także w Czechach, Niemczech i Włoszech.

Z odpowiedzi wynika, że największy patriotyzm konsumencki deklarują Włosi – niemal trzy czwarte z nich woli produkty krajowe niż z importu. Wyniki w pozostałych krajach są bardzo zbliżone – w Polsce 59 proc. respondentów deklaruje wybór polskiego produktu.

W badaniu pytano także o kwestie ekologiczne. Z odpowiedzi wynika, iż 57 proc. respondentów stara się unikać produktów, które szkodzą środowisku, a niemal połowa badanych (44 proc.) zwraca uwagę, czy opakowanie produktu daje się zrecyklingować. Co trzeci Polak (35 proc.) przyznaje, że bardziej niż dotychczas zwraca uwagę na to, czy produkty kosmetyczne były testowane na zwierzętach.

W ocenie autorów badania, Polacy stają się także wrażliwi na kwestie społeczne i przestrzeganie praw pracowniczych. Z odpowiedzi respondentów wynika, że połowa z nich jest wyczulona na niewłaściwe traktowanie pracowników przez firmę i jest gotowa, przynajmniej na poziomie deklaracji, nie wybierać produktów takiej firmy. Z kolei 42 proc. stara się kupować produkty będące przedmiotem sprawiedliwego handlu, np. z etykietą Fair Trade. Ten sam odsetek respondentów deklaruje bojkot konsumencki nieetycznych przedsiębiorstw.

Kierownik badania Anna Dąbrowska z Katedry Badań Zachowań Konsumentów SGH zwróciła uwagę, że wybory konsumenckie mają dużą siłę sprawczą. 

"Wydaje się, że w okresie pandemii COVID-19 stajemy się bardziej refleksyjni i odpowiedzialni za nasze zachowania konsumenckie. Wyniki badań wskazują na zmianę zachowań konsumentów w kierunku społecznie odpowiedzialnych. Istotne jest jednak pytanie, czy te deklaracje zapiszą się trwale w naszych postawach, czy po pandemii ludzie wrócą do dawnego stylu życia i zachowań konsumenckich"

wskazała Anna Dąbrowska.

Badanie „Społeczna odpowiedzialność konsumenta w dobie pandemii w Polsce i wybranych krajach UE. Implikacje dla biznesu” zostało zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia dla Szkoły Głównej Handlowej, Katedry Badań Zachowań Konsumentów w październiku 2020 r. Badanie zrealizowano metodą CAWI – ankiety online zrealizowane na epanel.pl - na próbie 1001 osób. Próba reprezentatywna pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania, wykształcenia oraz regionu GUS próba populacji Polaków w wieku 18-65 lat. 

Źródło

Skomentuj artykuł: