Polacy oczekują stałych rat kredytowych

Przy wyborze kredytu dla 30 proc. Polaków największe znaczenie ma możliwość spłaty zobowiązania w stałych, równych ratach - wynika z badania "Zarządzanie własnymi finansami". Zwraca na to uwagę więcej mężczyzn niż kobiet - dodano.

Według badania przeprowadzonego na rzecz poradnika „Zarządzanie własnymi finansami” dla Santander Consumer Banku największe znaczenie dla większości badanych miała możliwość spłaty w stałych, równych kwotach co miesiąc (30 proc.). Tę odpowiedź częściej wskazywali mężczyźni (34 proc.) niż kobiety (27 proc.). oraz osoby w wieku 40-49 i 50-59 lat (w obu przypadkach powyżej 40 proc.).

W następnej kolejności respondenci wybierali opcję samodzielnego ustalenia wysokości comiesięcznej spłaty kredytu przy podpisywaniu umowy (29 proc.). Miało to największe znaczenie dla najmłodszych badanych w wieku 18-29 lat (54 proc.). Zdaniem autorów badania może to być związane z tym, że z racji wieku osiągają oni mniejsze dochody, więc chcieliby mieć możliwość dostosowania do nich bankowych produktów.

Jak wskazała Agata Krawczyk z Santander Consumer Banku, duże znaczenie dla respondentów badania miała też możliwość wykorzystania pieniędzy na dowolne wydatki, bez ograniczeń - takiej odpowiedzi udzieliło 23 proc. badanych.

- Oczekiwania potencjalnych klientów nie są wygórowane, przeważająca część chciałaby jedynie większej elastyczności, jeśli chodzi o produkty kredytowe - stwierdziła Krawczyk, komentującwyniki badania.

Dla 17 proc. ankietowanych ważna przy wyborze produktu kredytowego jest również możliwość podpisania umowy przez internet. Wskazywały tak zwłaszcza osoby po 40-stym roku życia (38 proc.). Może to wiązać się z faktem, że wiele osób w tym wieku ma większą ilość zobowiązań niż młodsze grupy wiekowe czy seniorzy, i w związku z tym czuje silniejszą potrzebę oszczędzania czasu - oceniono.

Badanie zostało przeprowadzone przez firmę IBRiS na zlecenie Santander Consumer Banku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspieranych komputerowo (CATI) w marcu br. na próbie 1002 osób.

Źródło
Tagi

Skomentuj artykuł: