Polscy przedsiębiorcy otrzymają kolejny pakiet osłonowy 

Zwolnienie ze składki ZUS, świadczenie postojowe oraz dotacja 5000 zł - to instrumenty pomocowe, które otrzymają przedsiębiorcy, którzy od 15 grudnia funkcjonują w oparciu o nowe zasady bezpieczeństwa. 

Już od 1 stycznia przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości maksymalnie 5000 zł, a od 17 stycznia o zwolnienie ze składek ZUS i postojowe.

Nowy pakiet pomocowy wesprze przedsiębiorców prowadzących trzy rodzaje działalności:

  • przygotowywanie i podawanie napojów (podklasa ta obejmuje m.in. dyskoteki serwujące głównie napoje - PKD 56.30.Z),
  • działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (PKD 93.29.A),
  • pozostałą działalność rozrywkową i rekreacyjną (PKD 93.29.Z).

Przedsiębiorcy będą mogli się ubiegać o:

  • ponowne świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł - przy spadku przychodu w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40 proc. w stosunku do okresu porównawczego;
  • jednokrotną dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości maksymalnie 5000 zł - w przypadku gdy przychód uzyskany w grudniu 2021 r. był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym;
  • zwolnienia ze składek ZUS za grudzień 2021 r. - przy spadku przychodu w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40 proc. w stosunku do okresu porównawczego. Przedsiębiorca może zostać zwolniony z opłacania składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych za grudzień 2021 r.

Wnioski o przyznanie zwolnienia z opłacenia składek ZUS będzie można składać od 17 stycznia do 28 lutego 2022 r. W przypadku dotacji będzie można to zrobić od 1 stycznia do 15 kwietnia 2022 r. Złożenie wniosku o przyznanie świadczenia postojowego będzie możliwe od 17 stycznia 2022 r. 

Wnioski o zwolnienie ze składek ZUS i przyznanie świadczenia postojowego należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Wniosek o przyznanie dotacji trzeba złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej  za pomocą formularza elektronicznego na portalu Praca.gov.pl.

Skomentuj artykuł: