Polska chce pomóc w odbudowie Ukrainy

Ministerstwo Aktywów Państwowych przygotowało wraz z Ministerstwem Rozwoju i Technologii wielki plan udziału polskich firm w odbudowie Ukrainy. - Wiemy co robić. Chcemy wspierać Ukrainę nie tylko podczas wojny, ale też podczas jej odbudowy - mówił wicepremier Jacek Sasin w Davos podczas debaty na temat przyszłej odbudowy Ukrainy.

Wicepremier podkreślił, że w debacie o odbudowie Ukrainy uczestniczą polskie firmy zarówno państwowe jak i prywatne. Do tej pory ministerstwo zebrało zgłoszenia ze strony polskich firm i określiło obszary, w których mogłyby być one wykorzystane. Polska jest ambasadorem Ukrainy w Europie i na świecie.

- Od wielu miesięcy rozmawiamy, jak zorganizować skuteczną pomoc, pieniądze know-how, oraz jak zachęcić firmy z całego świata by włączyły się po zakończeniu wojny w odbudowę zniszczonego kraju – mówił wicepremier Jacek Sasin

Skala przedsięwzięcia będzie ogromna - odtworzenie zniszczonych budynków, zakładów pracy oraz infrastruktury, stabilizacja fundamentów makroekonomicznych oraz ponowne włączenie tego kraju w globalne łańcuchy dostaw. Strona ukraińska oraz światowe instytucje szacują, że koszt odbudowy może wynieść nawet 1 bln USD.

- Odbudowa zniszczeń wojennych to nie jest coś, co może spocząć tylko na barkach Ukraińców. Żaden kraj, nie jest w stanie sam podnieść się z ruin i wyrównać strat jakie Rosjanie zadali w ostatnich miesiącach Ukrainie – zadeklarował wicepremier.

Zdaniem wicepremiera duże znaczenie psychologiczne dla Ukraińców ma fakt, że o odbudowie ich kraju, rozmawiamy zanim zakończy się wojna. Społeczność międzynarodowa wierzy w zwycięstwo Ukrainy, a w dłuższej perspektywie o jej członkostwie w strukturach zachodnich.

- Polska z jednej strony jest mostem do wolności, przez który mają płynąć do Ukrainy niezbędne środki do prowadzenia wojny i wsparcia narodu ukraińskiego, a z drugiej strony jest mostem, przez który Ukraińcy mogą przemaszerować do realizacji swoich euroatlantyckich i europejskich aspiracji – deklaruje wicepremier Jacek Sasin

Polska jest największym orędownikiem spraw ukraińskich w Europie i na świecie. Jako pierwsi wyraziliśmy solidarność z Ukrainą i stanowczo potępiliśmy działania Rosji. Od wybuchu wojny polski rząd, samorządy, biznes i obywatele aktywnie angażują się we wsparcie strony ukraińskiej. Polska stała się centrum pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Polacy otworzyli swoje domy na przyjęcie rodzin zza wschodniej granicy.  Od rozpoczęcia rosyjskiej agresji, polsko-ukraińską granicę przekroczyło ponad 9 mln Ukraińców, z których wielu znalazło schronienie w naszym kraju. Solidarnością z Ukrainą wykazały się również spółki Skarbu Państwa. Podejmowały się pomocy finansowej, rzeczowej i humanitarnej.

- Życzę całemu narodowi ukraińskiemu zwycięstwa. Patrzymy na Was z podziwem na Waszą walkę, determinację i miłość do wolności. Wasza heroiczna walka jest natchnieniem dla wszystkich narodów świata i uświadamia nam, że wolność nigdy nie jest dana raz na zawsze – podsumowuje wicepremier.

Skomentuj artykuł: