Polska europejskim liderem w eksporcie dużego AGD

Znaczenie polskiej branży sprzętu gospodarstwa domowego (AGD) w światowej produkcji i eksporcie wciąż rośnie. W 2021 r. Polska utrzymała pozycję europejskiego lidera w produkcji AGD. Wyprzedziła też Niemcy i awansowała na drugą, po Chinach, pozycję na liście globalnych eksporterów - poinformował w ostatnim wydaniu Tygodnik Gospodarczy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. 

Według danych związku pracodawców AGD APPLiA, w ub. roku fabryki wyprodukowały rekordową liczbę, tj. 27,2 mln sztuk dużego AGD, co stanowiło aż 39 proc. produkcji tego typu sprzętu w UE. W tej grupie mieszczą się pralki i suszarki do ubrań (stanowiące 60 proc. unijnej produkcji), zmywarki (58 proc.), kuchnie, piekarniki i płyty (50 proc.) oraz lodówki (28 proc.).

W 2021 r. polskie firmy dostarczyły klientom zagranicznym 26 mln sztuk dużego sprzętu AGD na łączną kwotę 5,3 mld euro, co stanowiło 1,85 proc. całego eksportu Polski.

Oznacza to, że 96 proc. wyprodukowanego w 2021 r. sprzętu trafiło na eksport. W porównaniu z 2020 r., wolumen eksportu wzrósł o 15 proc., zaś wartość - o 17 proc. Porównując natomiast z 2019 r., tj. ostatnim rokiem przed pandemią COVID-19, wzrosty wyniosły odpowiednio 30 proc. i 20 proc. W ostatniej dekadzie wartość polskiego eksportu tego typu urządzeń zwiększyła się blisko dwukrotnie, a od chwili wejścia Polski do UE – ponad siedmiokrotnie.

Największymi odbiorcami dużego AGD z Polski były Niemcy, które nabyły sprzęt o wartości 1,4 mld euro, co stanowiło 26,3 proc. polskiego eksportu tego rodzaju sprzętu. Dużymi odbiorcami były również Francja (10,1 proc.), Wielka Brytania (9,3 proc.) i Włochy
(8,4 proc.). Łącznie na te cztery kraje przypadała ponad połowa polskiego eksportu dużego AGD. Do znaczących nabywców należy zaliczyć także Szwecję (udział 5,3 proc.), Hiszpanię
(4,5 proc.) i Rosję (4,3 proc.).

W strukturze towarowej polskiego eksportu dominowały pralki oraz chłodziarki i zamrażarki.

Wartość ich sprzedaży za granicą w 2021 r. wyniosła 2,5 mld euro, co stanowiło 46,5 proc. polskiego eksportu dużego sprzętu AGD. Kolejne miejsca zajęły: zmywarki, suszarki i wirówki oraz kuchenki, piekarniki i płyty. Oprócz dużego AGD Polska eksportuje także tzw. małe AGD oraz części do tego typu sprzętu. W 2021 r. wartość tego eksportu wyniosła odpowiednio 1,6 mld euro oraz 0,6 mld euro.

Popyt na sprzęt AGD, w tym z Polski, wkrótce jednak może się załamać. Wyczerpuje się bowiem źródło wzrostu popytu na dobra konsumpcyjne trwałego użytku, którym była zmiana stylu życia w trakcie pandemii. Gwałtownie rosną koszty produkcji z powodu wzrostu cen surowców (m.in. stali) i problemów z ciągłością dostaw części i podzespołów. 

Źródło

Skomentuj artykuł: