Polska głównym beneficjentem finansowania spójności

Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego w 2021 roku zapewniła 36,6 mld euro finansowania regionom spójności UE, a Polska ze wsparciem na poziomie 4,5 mld euro jest największym beneficjentem tego finansowania - poinformował EBI.

Jak podkreślił bank, finansowanie regionów spójności w 2021 r. stanowiło niemal połowę środków finansowych, dostarczonych przez Grupę EBI.

Jak ocenił bank w raporcie "EIB Group Activities in EU Cohesion Regions", finansowanie dla mniej zamożnych regionów UE pomogło zmniejszyć gospodarcze skutki pandemii COVID-19, a teraz może pomóc w przeciwdziałaniu niektórym krótkoterminowym skutkom wojny w Ukrainie.

Jak przypomniał EBI, w ostatnim wieloletnim budżecie UE na lata 2014-2020 Grupa banku wsparła inwestycje spójności o wartości około 630 mld euro w tzw. regionach spójności, co odpowiada około 16 proc. PKB Unii. W raporcie wskazano, że oczekuje się, iż do 2040 r. inwestycje wspierane w latach 2014–2020 podniosą PKB UE o około 4,7 proc. powyżej scenariusza bazowego i doprowadzą do utworzenia dodatkowych 3,2 mln miejsc pracy.

- W odpowiedzi na wszystkie wyzwania stojące przed Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, bank UE zwiększa zarówno wsparcie finansowe jak i doradcze na rzecz spójności – powiedziała wiceprezes EBI Lilyana Pavlova, cytowana w komunikacie banku. - Ten raport wyraźnie pokazuje, że wsparcie EBI dla regionów spójności przynosi pozytywne zmiany dla obywateli i przedsiębiorców. Mam nadzieję, że raport może również zainspirować lokalne władze i liderów biznesu, pokazując, w jaki sposób mogą najlepiej wykorzystać narzędzia Grupy EBI, wzmocnić rozwój gospodarczy w swoim regionie - dodała.

- Spójność jest kluczowym priorytetem strategicznym dla EFI i w przyszłości chcemy wzmocnić nasze zaangażowanie, przeznaczając dużą część naszego przyszłego wsparcia dla tych obszarów - zaznaczył dyrektor generalny Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Alain Godard.

Jak wskazał EBI w raporcie, w 2021 r. finansowanie EBI wsparło projekty o wartości 47,3 mld euro. Polska uzyskała 4,5 mld euro, 3,3 mld euro - regiony spójności we Francji, a 2,7 mld euro - w Hiszpanii. W przypadku Polski, 35 proc. kwoty wsparło zrównoważony rozwój miast i regionów, po 23 proc. zasiliło zrównoważoną transformację energetyczną oraz rozwój innowacyjności, cyfryzacji i kapitału ludzkiego. Małe i średnie firmy otrzymały 19 proc. finansowania wspierającego regiony spójności.

Wiceprezes EBI Teresa Czerwińska podkreśliła, że znacząca część terytorium Polski jest objęta polityką spójności UE.

- Regiony te otrzymują największe wsparcie EBI i cieszę się z faktu, że służy ono nie tylko lokalnemu rozwojowi, ale też wspiera transformację energetyczną i cyfryzację. Rozwój gospodarczy powinien bowiem, służąc wzrostowi dobrobytu i jakości życia, brać również pod uwagę ograniczenia powiązane z przeciwdziałaniem zmianom klimatu. Niezwykle istotne jest również zwiększanie poziomu cyfryzacji. Jest więc dla nas powodem do satysfakcji, że finansowanie EBI wspiera oba te obszary, zwiększając tym samym konkurencyjność polskiej gospodarki

powiedziała Czerwińska, cytowana w komunikacie.

EBI jest instytucją Unii Europejskiej należącą do jej państw członkowskich. Udostępnia długoterminowe finansowanie dla kluczowych inwestycji przyczyniających się do realizacji celów polityki UE. Bank finansuje projekty w czterech priorytetowych obszarach – infrastruktura, innowacje, klimat i środowisko, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). W 2020 r. Grupa EBI zapewniła finansowanie projektów w Polsce w wysokości 6,5 mld euro.

Źródło

Skomentuj artykuł: