Polska głównym odbiorcą amerykańskich inwestycji

Współpraca transatlantycka, w tym zaangażowanie Polski w Radę ds. Handlu i Technologii, kwestie związane z reformą WTO i polsko-amerykańskie relacje gospodarcze były głównymi tematami wideokonferencji wicepremiera Jarosława Gowina z przedstawiciel USA ds. handlu, Katherine Tai - podał resort rozwoju.

Jak poinformowało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, rozmowa została zorganizowana z inicjatywy strony amerykańskiej. W okresie ostatnich tygodni było to już trzecie spotkanie wicepremiera Gowina z wysokim przedstawicielem administracji Stanów Zjednoczonych - podkreślono. Podczas spotkania poruszono tematy współpracy transatlantyckiej, w tym roli naszego kraju w utworzonej w czerwcu br. amerykańsko-unijnej Radzie ds. Handlu i Technologii. - Polska jest zwolennikiem dialogu w ramach Wspólnej Transatlantyckiej Agendy, który pozwoli nam wspólnie stawić czoła globalnym wyzwaniom. Liczymy, że na forum Rady ds. Handlu i Technologii (TTC) możliwa będzie współpraca dotycząca m.in. cyberbezpieczeństwa, rozwiązań w zakresie handlu elektronicznego, reguł konkurencji oraz rozwoju innowacji cyfrowych - wskazał wicepremier.

Szef MRPiT i przedstawiciel USA ds. handlu Katherine Tai rozmawiali również o amerykańskich inwestycjach w Polsce. Osobny wątek poświęcono zaangażowaniu USA w Inicjatywę Trójmorza i polskim obawom związanym z perspektywą dokończenia rosyjskiego gazociągu Nord Stream 2.

Resort zaznaczył, że Stany Zjednoczone są jednym z najważniejszych partnerów handlowych Polski poza Unią Europejską - to nasz drugi rynek eksportowy i trzeci importowy. W 2020 r. obroty wzajemne wyniosły 15,5 miliarda USD. W I kwartale 2021 polski eksport wzrósł o 14 proc. rdr.

Według raportu KPMG, USA to drugi najważniejszy inwestor w Polsce, odpowiada za 13 proc. wartości wszystkich bezpośrednich inwestycji zagranicznych (4 proc. PKB Polski). Firmy z udziałem kapitału amerykańskiego zatrudniają w Polsce ok. 267 tys. pracowników.

MRPiT podkreśla, że Polska jest głównym odbiorcą amerykańskich inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej. Lokowane jest u nas 40 proc. całkowitego kapitału zainwestowanego przez firmy amerykańskie w krajach naszego regionu. Dodano, że w ramach Rady ds. Handlu i Technologii ministerstwo liczy na współpracę w zakresie m.in. cyberbezpieczeństwa, rozwiązań w zakresie handlu elektronicznego i reguł konkurencji oraz rozwoju innowacji cyfrowych, w tym sztucznej inteligencji.

Przypomnijmy, że na początku lipca br. wicepremier Gowin rozmawiał z amerykańską sekretarz handlu Giną Raimondo.

Skomentuj artykuł: