Polska liderem na rynku AGD

Pomimo pandemii produkcja towarów z segmentu AGD stale się w Polsce rozwija. Nasz kraj jest liderem w branży na rynku unijny, oraz czwartym największym eksporterem sprzętu AGD na świecie - tu wyprzedzają nas tylko Chiny, Niemcy i Meksyk.

Z raportu „Producenci i dostawcy AGD w obliczu nowych trendów i wyzwań”, przygotowanego przez SpotData i Santander Bank Polska wynika, że Polska z eksportem o wartości aż 7 mld dolarów zaspokaja około 2 proc. światowego popytu. Jest to czterokrotnie większy udział w rynku AGD niż wynosi udział polskiego PKB w światowej gospodarce.

A jest się o co bić w tej branży, bo roczne światowe wydatki na sprzęt AGD wynoszą około 500 mld dolarów. Za ponad połowę tej kwoty odpowiadają kraje Azji i Pacyfiku, w tym szczególnie Chiny, gdzie szybko rośnie klasa średnia i przeciętny standard życia. Z punktu widzenia polskich firm ta część rynku nie jest bardzo istotna, ponieważ sprzedaż z krajowych fabryk jest bardzo mocno skoncentrowana w Europie. Rynek w naszym regionie jest wart blisko 72 mld dolarów, a polskie firmy są ważną jego częścią. - Polskie firmy specjalizują się w produkcji gotowych sprzętów takich jak pralki, suszarki do ubrań i zmywarki oraz elementów plastikowych, na przykład węży, rur i przewodów – wyjaśnia Kamil Mikołajczyk, dyrektor ds. sektora produkcji przemysłowej Santander Bank Polska. W najważniejszych elementach łańcucha dostaw AGD Polska ma szczególne przewagi konkurencyjne w dwóch obszarach – produkcji dóbr gotowych oraz elementów plastikowych. Są to dziedziny, w których produkujemy i eksportujemy relatywnie więcej niż przeciętnie inne kraje. Polskie firmy mają ponad 29 proc. udział w światowym eksporcie suszarek do ubrań, prawie 20 proc. udział w eksporcie zmywarek i 15 proc. udział w sprzedaży pralek. W przypadku elementów z tworzyw sztucznych, Polska jest znaczącym dostawcą wszelkiego rodzaju rur, przewodów i węży z tworzyw sztucznych, które wykorzystywane są zarówno w branży AGD, jak i motoryzacyjnej. Rodzimi producenci rur, przewodów i węży z tworzyw mają 17 proc. udziału w światowym eksporcie, producenci pasów lub taśm z gumy – 14,2 proc. - A 10,2 proc. światowego eksportu to polskie przewody, rury i węże z gumy – wyjaśnia Maciej Nałęcz, analityk sektorowy w Santander Bank Polska.

Sama branża producentów AGD wyróżnia się znacznie większą od przeciętnej wielkością firm, jest to segment zdominowany przez dużych producentów. - Z wykonanej przez nas analizy danych finansowych firm wynika, że polscy producenci komponentów plastikowych cechują się najwyższą zyskownością. To przeczy częstej tezie, że wytwarzają oni wyłącznie najprostsze elementy. W tych elementach często kryje się technologia i jakość, którą trudno dostarczyć producentom z krajów azjatyckich. Producenci wyrobów plastikowych osiągają około 10 proc. marżę EBITDA, wysoką jak na warunki polskiego przemysłu – mówi Ignacy Morawski, dyrektor SpotData.

W segmencie produkcji wyrobów metalowych ta marża wynosi około 9 proc., a w wyrobach elektrotechnicznych 5 proc. Najmniejszą marże ma segment produkcji wyrobów gotowych około 2 proc. Niskie marże produkcji elektrotechnicznej i wyrobów gotowych mogą wynikać z faktu, że są to segmenty zdominowane przez duże, międzynarodowe koncerny, z którymi średnim i małym firmom trudno jest konkurować. W przypadku wyrobów plastikowych i metalowych rynek jest bardziej rozdrobniony i łatwiej jest znaleźć nisze, w której można osiągać zyskowność. Mocną pozycję polskich firm potwierdzają wyniki największego polskiego producenta AGD - Amica zanotował w I kw. 2021 roku prawie 800 mln zł przychodów i zwiększył zyski, pomimo uruchomionych już m.in. wydatków marketingowych. Warto dodać, że stało się to po przekroczeniu progu 3 mld zł rocznej sprzedaży (+4 proc. rdr) i zanotowaniu wzrostu zysku operacyjnego o jedną piątą, i to w czasie kryzysu związanego z pandemią.

- W pierwszym kwartale 2021 roku kontynuowaliśmy dynamiczne wzrosty skali działania i generowanych wyników, korzystając z faktu, że wyszliśmy wzmocnieni z trudnego i nieprzewidywalnego roku 2020. Dobrą sytuację z jednej strony zawdzięczamy efektywnym i nowoczesnym procesom, konsekwentnie realizowanej strategii, silnym finansom i atrakcyjnej ofercie produktowej, a z drugiej strony wynika ona ze sprzyjającej sytuacji rynkowej oraz możliwości bazowania na korzystniejszych niż obecne, wynegocjowanych jeszcze w zeszłym roku cenach komponentów – wskazuje Michał Rakowski, członek Zarządu Grupy Amica. ds. finansowych i zasobów ludzkich.

Wyniki Amici potwierdzają, że polska gospodarka wraca do normalności. - Podczas okresu zawirowań i niepewności, jakim była duża część roku 2020, zamroziliśmy wiele inicjatyw i akumulowaliśmy gotówkę. Obecnie powróciliśmy do inwestycji rozwojowych, także do tych w obszarze cyfryzacji, automatyzacji czy wzrostu mocy wytwórczych podkreśla Michał Rakowski.

Ze wspomnianego na wstępie raportu wynika, że najwięcej firm w łańcuchu dostaw AGD jest ulokowanych w okolicach Wrocławia oraz na Górnym Śląsku. Są to obszary wysoko uprzemysłowione i dobrze skomunikowane z Niemcami, które są głównym odbiorcą całej branży. Wiele firm znajduje się też w okolicach Łodzi oraz w obszarze byłego Centralnego Okręgu Przemysłowego na Podkarpaciu. Warto zauważyć, że firmy produkcyjne są ulokowane przy autostradach A1, A2 i A4. To pokazuje, jak ważną rolę w integracji polskiej branży ze światowymi odbiorcami odgrywa położenie i jak istotny dla rozwoju polskiego przemysłu jest rozwój infrastruktury transportowej.

Skomentuj artykuł: