Polska ma dość energii, by wysunąć się na pozycję lidera Europy Środkowo-Wschodniej

Pierwsza edycja trzydniowego Europejskiego Forum Przyszłości – konferencji zainicjowanej przez samorząd woj. śląskiego – rozpoczęła się w środę w Chorzowie. Listy do jej uczestników skierowali prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński.

Prezydent Duda nawiązał w liście m.in. do miejsca organizacji Europejskiego Forum Przyszłości – Stadionu Śląskiego. Jak zaznaczył, ta historyczna arena, będąca miejscem wielu pamiętnych zwycięstw polskich sportowców, teraz stała się miejscem rozmowy o perspektywach rozwoju i dążeniu do kolejnych sukcesów Polski i Polaków w dobie wspólnotowej integracji i współpracy. „Jestem przekonany, że serce Górnego Śląska, który przechodzi intensywną transformację z regionu opartego na przemyśle ciężkim, ku gospodarce opartej na innowacji i innowacyjności, to przestrzeń znakomicie sprzyjająca podejmowaniu refleksji i debaty na temat tych zagadnień” – napisał prezydent.

Współczesność stawia bowiem przed nami liczne wyzwania, które wynikają z jednej strony z potrzeby ochrony środowiska naturalnego i coraz bardziej racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi oraz przeciwdziałania częściowo negatywnym skutkom masowej produkcji i konsumpcji, z drugiej zaś z efektów gwałtownego postępu technologicznego (…)” – wskazał Andrzej Duda.

Ufam, że rozpoczynające się dzisiaj spotkanie będzie dobrą okazją do wymiany doświadczeń i rozmowy o tym, co już jutro decydować będzie o bezpieczeństwie i poziomie codziennego życia całych społeczeństw” – ocenił prezydent. Życzył, aby Europejskie Forum Przyszłości przybliżyło uczestników do odpowiedzi na wiele istotnych pytań, od których zależy pomyślność Polski i Polaków oraz Europy i Europejczyków w kolejnych dekadach.

Premier Mateusz Morawiecki wyraził w liście przekonanie, że Europejskie Forum Przyszłości jest celną odpowiedzią na wyzwania, jakie stoją przed Europą, Polską i obywatelami. „Dziś, ponad półtora roku od wybuchu pandemii koronawirusa, jest najwłaściwszy czas abyśmy odpowiadali sobie na pytania o sens wydarzeń, których byliśmy i wciąż jesteśmy świadkami, abyśmy wyznaczali cele, jakie stoją przez naszym krajem i Unią Europejską” - wskazał.

Szef rządu przypomniał, że pandemia COVID-19 kazał zrewidować pojęcia, którymi do tej pory opisywano świat. „Warto więc, jak podpowiada amerykański ekonomista Nassim Nicholas Taleb, zdobywać się na to, by przekształcić strach w rozwagę, ból w informację, błędy w nowy początek, a pragnienie w działanie” - napisał Morawiecki.

Premier podkreślił, że wielkim zadaniem jest wykorzystanie doświadczeń pandemii w taki sposób, aby nadchodzące lata przyniosły zmianę cywilizacyjną. „o jakiej Polacy marzyli od dawna”. Przekonywał, że „w czasie pandemicznej burzy Polska nawigowała w dobrą stronę”.

Rozwiązania pomocowe, które zaproponowaliśmy, okazały się skuteczne, ochroniliśmy fundamenty gospodarki narodowej, bezrobocie w Polsce jest od kilku miesięcy jednym z najniższych w całej UE, dzięki tarczom antykryzysowym udało się obronić przed upadkiem tysiące firm” - napisał prezes Rady Ministrów, który dodał, że łączna pomoc dla przedsiębiorców i pracowników przekroczyła już 224 mld zł.

Jak zaznaczył, dane napływające z rynku „potwierdzają dobrą pozycję Polski w nowym globalnym wyścigu”. „Historycznie wysoki wskaźnik PMI, rekordowy wynik eksportu i czy bardzo dobre prognozy wzrostu gospodarczego potwierdzają, że Polska ma dość energii, by wysunąć się na pozycję lidera Europy Środkowo-Wschodniej” - dodał.

Nawiązując do poprzednich światowych kryzysów premier przekonywał, że w niepewnych czasach to państw musi wziąć na siebie odpowiedzialność. Wyraził, przekonanie, że teraz, dzięki zachowaniu ciągłości finansowej polskich przedsiębiorstw możliwy jest szybki powrót na ścieżkę rozwoju.

Przed nami dekada, która może zdecydować o przyszłym losie Polki i Europy dlatego nadszedł czas na kolejny przełom. Tym jest dla nas Polski Ład – ambitna i realistyczna strategia awansu cywilizacyjnego. Jego fundamentem jest konkretny plan inwestycyjny, największy w historii naszego kraju” - napisał premier, zapowiadając „strumień pieniędzy, który trafi d każdego regionu Polski i napędzi turbiny rozwoju”.

Nowe zamówienia, zlecenia i realizacje pójdą za potężnymi środkami na inwestycje publiczne – zasygnalizował Morawiecki przekonując, że w ten sposób zostanie wyzwolona nowa fala modernizacji i przedsiębiorczości, a gospodarka zostanie zmieniona na model innowacyjny.

Zbyt wiele przemian technologicznych ominęło Polskę w przeszłości. Czas byśmy stal się państwem wysokojakościowych usług publicznych, państwem prawdziwej cyfrowej rewolucji, państwem zielonej, sprawiedliwej transformacji oraz rozwoju technologii zero- i niskoemisyjnych” - oświadczył premier i zaznaczył, że osiągnięcie tych celów nie będzie możliwe bez efektywnej współpracy międzynarodowej, rządu i samorządu oraz świata nauki i partnerstwa sektora publicznego z prywatnym.

W odczytanym w pierwszej kolejności liście Jarosława Kaczyńskiego wicepremier, prezes PiS wyraził radość, że woj. śląskie zdecydowało się podjąć cykliczną debatę na temat kluczowych dla Polski spraw.

Polska potrzebuje jak najrozleglejszej przestrzeni spotkania, w której ludzie dobrej woli, przedstawiciele różnych dziedzin życia oraz różnych środowisk ideowych jednoczy szczytny cel radzenia o tym, czego potrzebuje Rzeczpospolita oraz debatowanie nad jak najskuteczniejszymi sposobami osiągania zdefiniowanych celów” – napisał Kaczyński.

Taka forma obywatelskiego, patriotycznego zaangażowania jest szczególnie potrzebna tu, na Śląsku, w regionie, który stoi przed wyjątkowymi wyzwaniami związanymi z przekształceniem swojej gospodarki” - dodał prezes PiS i zaznaczył, że przejście do innowacyjnej, konkurencyjnej gospodarki wymaga „jak najgłębszego namysłu”, rozpoznania zagrożeń i atutów.

Wierzę głęboko, że Śląsk sprosta współczesnym wyzwaniom i wykorzystując swoje szanse osiągnie prze czasem wszystkie cele, jakie zakłada Strategia Rozwoju Woj. Śląskiego - +Śląskie 2030+” - dodał Kaczyński, wyrażając nadzieję, że intelektualny dorobek Forum był jak najpełniej wprowadzony w życie i przyczynił się do podniesienia poziomu życia na Śląsku i w całej Polsce.

Nawiązując do listu Kaczyńskiego, marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski ocenił, że mieszkańcy regionu stoją obecnie przed wielkim wezwaniem – w warunkach wolności, demokracji powinni ponad różnymi podziałami wykorzystać możliwości współpracy na rzecz rozwoju i skutecznej transformacji regionu.

Powinniśmy wyzwolić potencjał, który jest w nas. Jesteśmy w ważnym momencie. Nie ma łatwo i w świecie i w Europie. Mamy i wrogów i przyjaciół. Chcemy być uczciwi, ale nie zawsze są uczciwe metody wokół nas” – mówił marszałek.

Nasi partnerzy w różnych wymiarach – jeśli chodzi o współpracę regionalną – wskazują nam swoje doświadczenia, że transformacja w europejskich regionach była z problemami. Więc nie ma jednej metody, która pozwoli nam to wszystko zrealizować bezproblemowo, ale jeśli się do tego dobrze przygotujemy i będziemy współpracować, jestem przekonany, że damy radę” – ocenił Chełstowski.

Śląskie Forum Przyszłości odbywa się w nowym centrum konferencyjnym na Stadionie Śląskim. Każdego dnia przewidziano po kilkanaście paneli; w środę dotyczą one m.in. promocji Polski za granicą i eksportu, cyfrowej przyszłości Europy, Regionalnej Strategii Innowacji, elektromobilności, rolnictwa czy odpowiedzialności społecznej biznesu. Bezpośrednim organizatorem wydarzenia jest samorządowa spółka Śląski Fundusz Rozwoju.

 

Źródło

Skomentuj artykuł: