Polska Strefa Inwestycji - przekroczono 100 mld zł

Polska Strefa Inwestycji zmieniła krajobraz gospodarczy całego kraju. Od września 2018 r. o ulgę podatkową firmy mogą się ubiegać na terenie całej Polski. 

Licznik ministerstwa rozwoju i technologii właśnie pokazał, że wydano już ponad 2 tys. decyzji na łączną kwotę ponad 100 mld zł. Firmy zadeklarowały utworzenie minimum 40 645 nowych miejsc pracy.

W ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) do końca lutego br. wydano łącznie 2 015 decyzji o wsparciu na 100,4 mld zł deklarowanej wartości inwestycji. Nowe inwestycje przyczynią się do utworzenia przynajmniej 40 645 nowych miejsc pracy.

- Polska Strefa Inwestycji to główny instrument wspierania inwestycji w Polsce. Gwarantuje stały napływ nowych przedsięwzięć na terenie całego kraju oraz zapewnia powstawanie nowych miejsc pracy. Wyniki PSI jasno wskazują, że przedsiębiorcy chętnie z niego korzystają. 2 015 wydanych decyzji to średnio 37 decyzji z deklaracją utworzenia 771 nowych miejsc pracy miesięcznie - informuje minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. 

- PSI pozwala na realizację zarówno dużych projektów inwestycyjnych, jak i oferuje wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstw. Dzięki temu pozwala na zrównoważony rozwój gospodarczy całego kraju - podkreśla szef MRiT. 

- Ostatni rok przyniósł nam 447 decyzji o wsparciu. To naprawdę dobry wynik. Wojna w Ukrainie miała olbrzymi wpływ na gospodarki całego świata. PSI pozwoliło przedsiębiorcom inwestować z ulgą, pomimo trudnej sytuacji gospodarczej na całym świecie - wskazuje wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak.

Polska Strefa Inwestycji powstała na mocy ustawy z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. Dzięki temu od 5 września 2018 r. zwolnienia podatkowe dostępne są na terenie całego kraju, a nie jak wcześniej tylko na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE). Od 1 stycznia 2019 r. nowe inwestycje można lokować już tylko w PSI. SSE pełnią jednak kluczową rolę w systemie PSI, zarządzając poszczególnymi jej częściami.

Drugim instrumentem zapewniającym wsparcie nowych inwestycji jest Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej. Z programu możliwe jest dofinansowanie dużych inwestycji strategicznych, jak i średniej wielkości projektów innowacyjnych. Budżet programu to prawie 2,6 mld zł. Okres obowiązywania programu został wydłużony do 2030 r. 

Źródło

Skomentuj artykuł: