Polska  utrzymała swoją globalną pozycję w Indeksie Wolności Gospodarczej

Indeks Wolności Gospodarczej, przygotowywany od ponad 20 lat przez The Heritage Foundation i The WallStreet Journal,  stał się najbardziej popularnym rankingiem na świecie. Celem indeksu jest ranking państw i ocena polityki ich rządów pod kątem wolności gospodarczej. 
 

- Tegoroczny wskaźnik  Indeksu Wolności Gospodarczej dla Polski wyniósł 69,1 pkt, co – podobnie jak przed rokiem - plasuje nasz kraj na 46. miejscu w rankingu światowym oraz  25. pozycji w zestawieniu regionalnym

poinformowała Fundacja Warsaw Enterprise Institute, wyłączny polski partner światowego raportu. 

Sumaryczny wskaźnik Polski poprawił się o 1,3 pkt, w stosunku do poprzedniego roku. Wzrost wynika w głównej mierze z poprawy wyników w kategorii rzetelność państwa (+14,8) oraz fiskalizm (+5,8). Jednocześnie zanotowano spadek w zakresie warunków dla biznesu (-2,8), rynku pracy (-1,9) oraz skuteczności sądów (-1,2). Ocena Polski jest tylko nieznacznie niższa od regionalnej średniej (69,8 pkt), ale zdecydowanie powyżej średniej światowej (61,6 pkt).

Wśród kluczowych wyzwań dla Polski autorzy indeksu wskazują na niedobory na rynku pracy (szczególnie w kluczowych sektorach jak budownictwo czy IT) oraz dalszą konieczność wyrównania poziomu rozwoju między biedniejszym wschodnim regionem kraju a bardziej zamożnym i uprzemysłowionym zachodem Polski.

Warto zaznaczyć, że polska gospodarka wspina się w szeregach „umiarkowanie wolnych” państw od ponad dekady. Postępowi temu towarzyszył stały wzrost PKB w ciągu ostatnich pięciu lat, napędzany gwałtownie rosnącą konsumpcją prywatną i inwestycjami. To sprawiło, że Polska jest obecnie ósmą gospodarką w Unii Europejskiej.

Wśród krajów europejskich w czołówce plasują się: Szwajcaria, Irlandia, Wielka Brytania, Dania, Estonia, Gruzja. W czołówce światowej rankingu, jako kraje w pełni wolne gospodarczo, znajdują się niezmiennie: Singapur, Hong Kong, Nowa Zelandia, Szwajcaria oraz Australia, co jednocześnie plasuje je w czołówce najbogatszych państw na świecie. W badaniu brano pod uwagę 180 państw.
 

Źródło

Skomentuj artykuł: