Polska wobec powojennej odbudowy Ukrainy

Minął ponad rok od wybuchu wojny na Ukrainie. Zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej, trwają dyskusje, w jaki sposób pomóc Ukrainie w odbudowie ze zniszczeń wojennych. O tym, jak Polska powinna się włączyć w ten proces, dyskutowali uczestnicy debaty zorganizowanej przez Instytut Ordo Iuris.
 

Wzięli w niej udział: Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute, Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Mykhaylo Kyary, prezes Narodowego Forum „Transformacja Ukrainy” i  Łukasz Bernaciński z zarządu Ordo Iuris.
 

Punktem wyjścia do debaty była opublikowana przez Instytut monografia naukowa „Rola Polski w procesie powojennej odbudowy Ukrainy. Aspekty prawne”.
 

Uczestnicy dyskusji rozmawiali o tym, czy na Ukrainie jest miejsce dla polskich firm oraz czy odbudowę Ukrainy zdominują kraje takie jak USA czy Niemcy.
 

- Polska ma szansę, jeżeli, oprócz 2-4 wielkich inwestycji, skoncentruje się na zdobywaniu kontraktów małych i średnich, bezpośrednio w regionach Ukrainy, gdzie będą tego typu decyzje podejmowane. Pozbycie się złudzeń i skupienie się na tym, co możemy realnie tam osiągnąć, jest podstawą, żeby odnieść tam sukces - podkreślił Cezary Kaźmierczak. 
 

Z kolei Tomasz Wróblewski zwrócił uwagę, że szansą dla Polski mogą być przemiany wolnorynkowe na Ukrainie.
 

- Dla Polski nie ma większej korzyści niż wolna, demokratyczna Ukraina. Jeżeli myślimy o rozwoju gospodarczym Polski w przyszłości, to jest to największa szansa – mieć na Wschodzie wolnorynkową, demokratyczną Ukrainę. Będzie to największe wsparcie dla polskich firm. Pytanie, czy będziemy w stanie to wykorzystać - zaznaczył.
 

Podczas debaty rozmawiano też o tym, na ile Ukraina może brać przykład z Polski we wprowadzaniu zmian. Mykhaylo Kyary zwrócił uwagę, że korzystne dla jego kraju może być wdrożenie polskich rozwiązań biznesowych.
 

- Polska może być dla Ukrainy przykładem transformacji gospodarczej. Chcielibyśmy wprowadzić na Ukrainie Konstytucję Biznesu - wzorowaną na polskiej. Planujemy też przygotowanie projektu wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorców. Liczymy na wypracowanie nowego modelu biznesu na Ukrainie – zaznaczył Kyary.
 

Ordo Iuris wskazuje w swojej publikacji, że udział Polski i polskich przedsiębiorców w odbudowie, oznacza możliwość zawiązania intratnych umów, skutkujących uzyskaniem dochodów, które powrócą do naszego kraju. Pozwoli to na redukcję bezrobocia oraz wzrost innowacyjności i konkurencyjności firm, które włączyły się w odbudowę. Jak zaznacza Instytut, duże możliwości daje również wykorzystanie pomocy wiązanej, zgodnie z którą przeważająca część środków z udzielonych Ukrainie kredytów, będzie musiała zostać wydatkowana na pochodzące z Polski towary i usługi.
 

Instytut przeanalizował również historyczne precedensy udzielania wsparcia ekonomicznego w odbudowie zniszczonych przez wojny krajów i ich gospodarek. W raporcie przedstawiono także międzynarodowe instrumenty udzielania pomocy finansowej, polskie przepisy dotyczące przekazywania środków za granicę oraz prawne i ekonomiczne warunki współpracy polskich przedsiębiorstw w odbudowie Ukrainy. Autorzy publikacji przeanalizowali także warunki, które stawiane są Ukrainie w procesie integracji z Unią Europejską i roli, jaką Polska może odegrać w tym procesie.

Źródło

Skomentuj artykuł: