Polska Wschodnia ze wsparciem

Stan realizacji projektów współfinansowanych z unijnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW) oraz postęp negocjacji przyszłego budżetu - to główne tematy poruszone podczas XV posiedzenia Komitetu Monitorującego POPW.

Realizacja programu sprawnie zmierza do końca. Zagospodarowaliśmy 99 proc. dostępnych środków. Kolejne efekty programu już odczuwają mieszkańcy Polski Wschodniej. Cieszy nas również dobre tempo rozliczeń z Komisją Europejską. Prognozujemy, że do końca tego roku złożymy wnioski o płatność do Komisji na około 87 proc. dostępnej puli programu - mówiła podczas spotkania wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Do tej pory w programie zawartych zostało ponad 3 tys. umów o dofinansowanie o wartości 8,9 mld zł. Z tej kwoty około 3,6 mld zł, tj. 40 proc. wszystkich umów stanowią projekty zakończone.

Największą grupę beneficjentów stanowią mali i średni przedsiębiorcy. Do tej pory, z POPW pomoc otrzymało ponad 3,3 tys. firm o wartości 2,9 mld zł. W tym roku ogłoszono kolejne nabory na rozwój start-upów w Polsce Wschodniej, innowacje oraz wejście na rynki zagraniczne MŚP.

Zmiany widać również w miastach wojewódzkich Polski Wschodniej. Pasażerowie już korzystają z nowych, ekologicznych autobusów, trolejbusów, tramwajów, nowych buspasów, oraz ścieżek rowerowych. Działają też nowe inteligentne systemy transportowe, które pomagają sterować ruchem w mieście, monitorują warunki na ulicach czy umożliwiają funkcjonowanie na przystankach informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym.

W przypadku inwestycji drogowych zakończono realizację większości projektów. Obecnie trwają prace w ramach inwestycji województwa podkarpackiego i miasta Kielce, z którymi niedawno podpisano umowy.

Fundusze Europejskie z POPW napędzają też kolej. Wydano już 88 proc. środków przeznaczonych na inwestycje w transporcie kolejowym. Na większość zmodernizowanych linii kolejowych wróciły już pociągi. Podróżni mogą też korzystać z zmodernizowanych, nowoczesnych i dostępnych dworców kolejowych w  Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Czeremsze, Siemiatyczach, Skarżysku-Kamiennej, Nidzicy oraz stacji Olsztyn Zachodni, a wkrótce także w Olsztynku i Szczytnie. Trwają prace na budowie nowego dworca Olsztyn Główny.

Wsparcie dla makroregionu Polski Wschodniej w najbliższych latach będzie kontynuowane. 30 czerwca 2022 r. Komisja Europejska zaakceptowała Umowę Partnerstwa. Budżet dla odrębnego programu dla makroregionu Polski Wschodniej na lata 2021-2027 będzie wynosił ponad 2,6mld euro.

Źródło

Skomentuj artykuł: