Polski klub użytkowników pojazdów elektrycznych wśród założycieli organizacji o zasięgu światowym

Skupiający użytkowników pojazdów elektrycznych EV Klub Polska znalazł się wśród założycieli powstającej Global EV Drivers Alliance - organizacji o zasięgu światowym. Głównym jej zadaniem będzie edukacja i dzielenie się doświadczeniami.

„Naczelne cele Global EV Drivers Alliance obejmują intensyfikację globalnej współpracy pomiędzy klubami użytkowników samochodów elektrycznych z różnych krajów świata, dzielenie się najlepszymi praktykami i politykami rozwoju elektromobilności w poszczególnych państwach, a także edukację" - wskazuje koordynator EV Klub Polska Łukasz Lewandowski, który zasiada w Komitecie sterującym powstającego Global EV Drivers Alliance oraz Komitecie ds. Szczytu klimatycznego COP26.

EV Klub Polska, działający w ramach ogólnopolskiej kampanii elektromobilni.pl ma upowszechniać elektromobilność i promować zrównoważony transport. Celem klubu jest integracja, pomoc i realne wsparcie obecnych i przyszłych kierowców pojazdów elektrycznych w naszym kraju, a także zabieganie o ich interesy i kształtowanie dla najlepszego otoczenia prawnego i gospodarczego dla użytkowania EV.

„Integracja, współpraca, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, a także wpływ na kierunki rozwoju rynku, w tym infrastruktury ładowania, systemów wsparcia czy oferty produktowej - to idee, które stoją za utworzeniem pierwszego w Polsce w pełni profesjonalnego klubu użytkowników pojazdów elektrycznych" - podkreśla Łukasz Lewandowski.

Jak dodaje, organizacja będzie pełnić funkcję łącznika między użytkownikami EV a instytucjami i firmami odpowiadającymi za rozwój sektora zeroemisyjnego transportu w Polsce.

W 2020 r. liczba zarejestrowanych osobowych samochodów elektrycznych (BEV i PHEV) wyniosła niemal 10 tys. sztuk, co oznacza wzrost o 140 proc. rok do roku.

EV Klub Polska ma już prawie 300 aktywnych członków.

„Największy obecnie klub EV na świecie to Elbil, z którym EV Klub Polska rozpoczął strategiczną współpracę. Elbil posiada ponad 80 tys. członków, dzięki którym elektromobilność w tym kraju rozwija się z uwzględnieniem realnych potrzeb kierowców EV. Na współpracy użytkowników, firm i administracji zyskują wszystkie strony i taki cel stawiamy przed polskim klubem" - dodał Lewandowski.

Źródło

Skomentuj artykuł: