Polski koncern powiększa swoje zasoby ropy w Norwegii

W złożu Øst Frigg, w którym udziały ma PGNiG Upstream Norway z Grupy Orlen, może znajdować się dwa razy więcej ropy naftowej niż zakładano do tej pory. Odkrycie zostanie zagospodarowane z wykorzystaniem planowanej infrastruktury obszaru Yggdrasil – jednego z największych projektów wydobywczych realizowanych obecnie na całym Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Grupa Orlen jest partnerem projektu.

 

– Wstępne wyniki prac poszukiwawczych na złożu Øst Frigg okazały się zaskakująco dobre. Dodatkowe zasoby ropy naftowej, jakie udało się tam znaleźć, wzmocnią pozycję Grupy Orlen jako jednego z czołowych graczy na Norweskim Szelfie Kontynentalnym 

– mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, który jest właścicielem PGNiG Upstream Norway.

Złoże Øst Frigg znajduje się na koncesjach PL873 i PL442, w których udział PGNiG Upstream Norway (PUN) wynosi 12,3 proc. 

Do tej pory zasoby Øst Frigg szacowano na 18-45 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (boe). Wyniki uzyskane w trakcie realizacji odwiertu poszukiwawczego wskazują, że rzeczywiste zasoby wydobywalne mogą być co najmniej dwa razy większe i wynosić 40-90 mln boe. Oznaczałoby to, że zasoby ropy naftowej w złożu Øst Frigg przypadające na Grupę Orlen wynoszą 5-11 mln boe. Dokładne oszacowanie zasobności złoża wymagać będzie dalszych analiz, których wyniki muszą zostać jeszcze potwierdzone przez Norweski Dyrektoriat Naftowy.

Øst Frigg jest jednym z ośmiu złóż, na których prace prowadzone są w ramach projektu zagospodarowania Yggdrasil (dawniej NOAKA). To jedna z największych inwestycji realizowanych obecnie na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, której wartość wynosi ok. 115 mld koron norweskich (ok. 45 mld złotych). Yggdrasil jest realizowany przy wykorzystaniu systemu zachęt podatkowych, wprowadzonych w Norwegii w związku z COVID-19. Udział Grupy Orlen w 8 koncesjach zlokalizowanych w obszarze NOAKA wynosi około 13 proc.

Dodatkowe zasoby złoża Øst Frigg istotnie zwiększają też przewidywany wolumen ropy naftowej przypadający na Grupę ORLEN w projekcie Yggdrasil z 26,7 mln do ok. 31 mln boe ropy naftowej i kondensatu (przyjmując uśredniony wolumen zasobów złoża Øst Frigg). Dodatkowe zasoby będą wykorzystywały planowaną infrastrukturę projektu Yggdrasil. Oznacza to, że charakteryzują się one bardzo wysoką rentownością i nie będą wymagały istotnych dodatkowych nakładów inwestycyjnych. Początek eksploatacji planowany jest na początek 2027 r.

Projekt Yggdrasil był przygotowywany przez Lotos Exploration & Production Norge. W maju tego roku wszystkie aktywa tej spółki zostały przejęte przez PUN w ramach konsolidacji działalności wydobywczej Grupy Orlen na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Integracja umożliwi zwiększenie efektywności połączonego podmiotu.

Źródło

Skomentuj artykuł: