Polski koncern wśród największych 150 firm na świecie

Grupa ORLEN sfinalizowała proces połączenia z PGNiG. Tym samym powstała największa w Europie Środkowej grupa paliwowo-energetyczna, która pod względem przychodów jest wśród 150 firm na świecie i obsługuje ponad 100 milionów klientów. Grupa ORLEN, po połączeniu z PGNiG posiada potencjał do realizacji wielomiliardowych inwestycji wzmacniających bezpieczeństwo i niezależność energetyczną całej Europy Środkowej, a co za tym idzie może skutecznie przeprowadzić transformację energetyczną na rynkach, na których funkcjonuje.

- To historyczny moment. Podjęliśmy wyzwanie połączenia strategicznych dla bezpieczeństwa energetycznego spółek i doprowadziliśmy z sukcesem ten trudny i wymagający proces do końca. Działamy już jako jedna połączona Grupa Orlen. Wspólnie budujemy przyszłość, której fundamentem będzie rozwój perspektywicznych obszarów działalności, zapewniających bezpieczeństwo i stabilność dostaw energii dla Polaków. Równolegle rozpoczynamy integrację całej Grupy, gdyż naszą ambicją jest rozwój całego Orlenu w kierunku nowoczesnego koncernu, który będzie napędzał polską gospodarkę w trudnych czasach. Firma osiągająca ok. 400 miliardów złotych przychodów rocznie staje się również bardziej atrakcyjna dla partnerów handlowych, w tym producentów ropy i gazu, co już widzimy i wykorzystujemy w bieżącej działalności

- mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

- Potencjał i aktywa PGNiG znacząco wzmacniają Grupę Orlen, co będzie miało kluczowe znaczenie dla rozwoju  branży paliwowo-energetycznej. Tylko silny podmiot, mający zdywersyfikowane obszary działalności może skutecznie sprostać wyzwaniom wynikającym z transformacji energetycznej, a kluczem do sukcesu jest realizacja inwestycji, które przełożą się na rozwój polskiej gospodarki i wzmocnią nasze bezpieczeństwo energetyczne

– mówi Iwona Waksmundzka-Olejniczak, prezes PGNiG SA. 

- Integracja firm służy osiągnięciu synergii, a przede wszystkim wzmocnieniu obszarów ich dotychczasowej działalności. Pracownicy PGNiG będą w pełni zaangażowani w proces budowy wartości nowej grupy kapitałowej. Swoim doświadczeniem i wiedzą będą wspierać rozwój centrów kompetencyjnych, w szczególności z zakresu: poszukiwania i wydobycia węglowodorów, dystrybucji i magazynowania gazu oraz wytwarzania ciepła i energii elektrycznej

- dodaje.

Połączone firmy w optymalny sposób wykorzystają potencjał obecnych linii biznesowych, jak również wzmocnią strategiczne projekty rozwojowe. Orlen zamierza mocno zaangażować się w rozwój nisko- i zeroemisyjnych źródeł wytwarzania, stając się jednym z wiodących producentów zielonej energii w Europie Środkowej. Poprzez te działania Grupa zwiększy niezależność od dostawców surowców energetycznych, co jest szczególnie istotne w obecnym kontekście rynkowym i międzynarodowym. 

Fuzja umożliwi sprawniejsze osiągnięcie celów, jakie Grupa ORLEN postawiła w 2020 roku, wdrażając nowa strategię rozwoju. Szczególnie istotnym aspektem jest zwiększenie szans na osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 roku – jako ambicji, która kształtuje strategiczne kierunki rozwoju. Finalizacja procesu połączenia umożliwi przyspieszenie rozpoczętych już inwestycji, w tym m.in. w budowę morskich farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych, rozwój projektów wodorowych – w tym zielonego wodoru, czy powstanie małych modułowych reaktorów jądrowych, redukujących emisje z dotychczasowych elektrociepłowni. Do realizacji tych działań wykorzystane zostaną kompetencje i zasoby każdej ze spółek Grupy Orlen. 

Nowa Grupa Orlen, dzięki przeprowadzonym fuzjom, dysponuje obecnie skalą działalności i stabilnością, które wzmocnią odporność na zachodzące zmiany rynkowe. Dywersyfikacja działalności pozwoli na stabilizację przepływów finansowych, na czym skorzystają zarówno akcjonariusze, jak i klienci połączonych podmiotów. Stabilność zwiększa też możliwości pozyskiwania finansowania na międzynarodowych rynkach. Skala działalności Grupy wzmacnia także jej atrakcyjność z punktu widzenia partnerów biznesowych, często wiodących podmiotów w swoich branżach. To oznacza m.in. lepszą pozycję przetargową w budowaniu portfolio dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego do Polski. 

Przed Grupą Orlen otwierają się nowe możliwości wykorzystania  aktywów oraz transformacji segmentów biznesowych. W tym kontekście szczególnie ważny jest segment poszukiwawczo-wydobywczy. Konsolidacja aktywów Orlen, Lotos i PGNiG, który będzie pełnił rolę lidera tego procesu poprawi efektywności operacyjną i umożliwi zwiększenie inwestycji j oraz skoncentrowanie się na złożach gazu ziemnego i ropy naftowej w Polsce i Europie, jak i w innych perspektywicznych rejonach. 

Powstanie jednego koncernu multienergetycznego oznacza także połączenie działalności detalicznych wszystkich łączących się spółek i możliwość przygotowania kompleksowej oferty produktowej dla milionów gospodarstw domowych w Polsce, obejmującej dostawy wszystkich nośników energii w stabilnych, konkurencyjnych cenach. Najważniejszym celem jest  zwiększenie skali oraz jakości i efektywności w segmencie sprzedaży, jak również optymalizacji kosztów obsługi klienta.

W wyniku połączenia PKN Orlen i PGNiG, a wcześniej także Grupy Lotos, udział Skarbu Państwa w połączonym koncernie wzrośnie do blisko 50%, co oznacza, że kontrola nad nim zostanie dodatkowo wzmocniona. Będzie to zdecydowanie więcej niż w samym PKN Orlen przez fuzją z Grupą Lotos i PGNiG, kiedy udziały Skarbu Państwa wynosiły ok. 27,5 proc. Tym samym PKN Orlen pozostaje spółką publiczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i ocenianą przez prywatnych inwestorów, jednak w pełni zabezpieczoną i nadzorowaną przez Skarb Państwa.

Źródło

Skomentuj artykuł: