Polski koncern wstępnie zainteresowany udziałem w prywatyzacji na Ukrainie 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zawarło umowę o zachowaniu poufności, która umożliwi spółce ewentualny udział w procesie prywatyzacji ukraińskiego sektora energetycznego.

PGNiG i ukraiński Fundusz Mienia Państwowego podpisały umowę o zachowaniu poufności. Porozumienie zobowiązuje PGNiG do zachowania w poufności przekazywanych jej wrażliwych informacji dotyczących ukraińskich aktywów państwowych przeznaczonych do prywatyzacji.

- Ewentualny udział PGNiG w procesie prywatyzacji branży energetycznej na Ukrainie to szansa na wzmocnienie współpracy pomiędzy naszymi krajami i wspólne budowanie bezpieczeństwa energetycznego w tej części Europy. Jestem przekonany, że dzięki naszemu doświadczeniu i kompetencjom, moglibyśmy stać się dla strony ukraińskiej wartościowym partnerem - powiedział Jerzy Kwieciński, prezes PGNiG SA.

Kwieciński podkreślił jednocześnie, że PGNiG od kilku lat prowadzi sprzedaż gazu ziemnego dla ukraińskich odbiorców. Od połowy 2016 r. spółka wyeksportowała na Ukrainę ponad 3 mld m3 paliwa. Tylko w pierwszym półroczu 2020 r. było to 0,9 mld m3, co pokazuje dużą dynamikę sprzedaży. PGNiG zamierza również mocniej zaangażować się w projekty związane z eksploatacją węglowodorów na Ukrainie. Poszukiwania gazu ziemnego w tym kraju spółka planuje rozpocząć w pierwszej połowie 2021 r.
 

- Mamy ambicje być motorem niskoemisyjnej transformacji w Polsce. Wierzę, że Ukraina też pójdzie w tę stronę, bo jest to przyszłość gospodarki na całym świecie. Możemy tę drogę pokonać wspólnie

podkreślił prezes PGNiG.

Polski koncern podpisał jednocześnie umowę inwestycyjną z Energy Resources of Ukraine (ERU), prywatną spółką importującą m.in. gaz LNG z Polski i innych krajów naszego rejonu Europy, w zakresie wspólnego projektu poszukiwawczo-wydobywczego na Ukrainie.

Umowa reguluje ogólne warunki współpracy w zakresie przyszłej inwestycji oraz określa harmonogram dalszych prac nad projektem zlokalizowanym na terytorium Ukrainy, niedaleko granicy z Polską. O wysokim potencjale wydobywczym koncesji świadczą analizy geologiczne prowadzone przez PGNiG, które wykazują korelację jej struktur geologicznych ze złożem Przemyśl - największym złożem gazu ziemnego w Polsce. Zawarcie umowy to istotny krok do rozpoczęcia wspólnych prac na tym obszarze.

Ważnym elementem zaangażowania w projekty inwestycyjne na Ukrainie jest ubezpieczenie od ryzyk politycznych. W celu zapewnienia ochrony finansowej dla wspólnej inwestycji PGNiG i ERU zainicjowane zostały rozmowy z amerykańskim bankiem rozwoju DFC (U.S. International Development Finance Corporation) oraz polską Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE).
 

- Koncesja, która jest naszym pierwszym  celem poszukiwawczym na Ukrainie znajduje się w bardzo perspektywicznej strefie geologicznej, tej samej co złoże Przemyśl. Dysponujemy nie tylko wszelkimi zasobami w zakresie technologii i urządzeń, ale również wieloletnią wiedzą i doświadczeniem naszych pracowników, zdobytą w ciągu ponad 60. lat poszukiwań i wydobycia na obszarze polskiego Podkarpacia, które są solidną podstawą do osiągnięcia sukcesu w realizacji projektu. Cieszy nas możliwość rozwoju działalności poszukiwawczo-wydobywczej na nowych rynkach ze sprawdzonym partnerem biznesowym

powiedział prezes Jerzy Kwieciński.

Rozpoczęcie prac planowane jest w I półroczu 2021 r., po uzyskaniu koniecznych zgód i pozwoleń.

Skomentuj artykuł: