Polski Ład dla przedsiębiorców

Historyczne podwyższenie kwoty wolnej od podatków do wysokości 30 tys. zł, proinnowacyjne rozwiązania podatkowe - to niektóre z rozwiązań Polskiego Ładu, z których będziemy mogli skorzystać już w 2022 r. Kolejne - Fundacja Rodzinna i mechanizm certyfikacji, który ułatwi przedsiębiorcom konkurowanie o zamówienia publiczne przejdą w 2022 roku przez ścieżkę legislacyjną i będzie można z nich skorzystać w 2023 r.  

Polski Ład to integralna wizja rozwoju społeczno-gospodarczego. Jego celem jest poprawa komfortu życia Polaków oraz zwiększenie innowacyjności krajowej gospodarki. 

- Polski Ład to zmiany w skali podatkowej tj. wyższa kwota wolna od podatku - aż 30 tys. zł, wyższy próg dochodowy - aż 120 tys. zł, niższe stawki ryczałtu dla wielu zawodów, a także nowe zasady opłacania składki zdrowotnej. W ich efekcie, niższe podatki i składki zapłaci ponad 530 tys. przedsiębiorców. Zmniejszy się przede wszystkim obciążenie mniejszego biznesu, firm osiągających dochód nie przekraczający 6480 zł brutto miesięcznie. W przyszłym roku obowiązywać zacznie również kompleksowy system ulg podatkowych dla biznesu, które ułatwią polskim przedsiębiorstwom, szczególnie małym i średnim, gromadzenie kapitału na inwestycje. Od stycznia system podatkowy silniej niż do tej pory będzie wspierał podaż pracy, pomagając przedsiębiorcom w znalezieniu potrzebnych im pracowników

wskazuje wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Przedsiębiorcy mają do wyboru: zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt albo estoński CIT. Każda z tych form ma swoje zalety. Wybór zależy od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy.

Polski Ład wprowadza zmiany w skali podatkowej. Wzrasta kwota wolna od podatku - do 30 tys. zł oraz próg dochodowy - do 120 tys. zł. Zmieniają się też zasady opłacania składki zdrowotnej - składka wynosi 9 proc. dochodu, bez możliwości odliczenia jej od podatku.

Polski Ład to kolejna obniżka stawek ryczałtu dla wielu zawodów. Dla lekarzy, dentystów, pielęgniarek, położnych, inżynierów stawka spada z 17% na 14%. Dla informatyków programistów i innych zawodów z branży ITC, stawka spada z 15% do 12%.

Natomiast składka zdrowotna dla ryczałtowców wyniesie 9% podstawy wymiaru, a podstawa ta wyniesie:

  • 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach nieprzekraczających 60 tys. zł;
  • 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach w przedziale w przedziale od 60 tys. zł do 300 tys. zł;
  • 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach przekraczających 300 tys. zł.

Przedsiębiorcy na podatku liniowym będą płacić składki zdrowotne w wysokości 4,9% swojego dochodu.

Najbardziej optymalną formą opodatkowania będzie podatek liniowy. Przy tej formie opodatkowania podatnik zapłaci 35,5 tys. zł PIT i 9,2 tys. zł składki zdrowotnej. Razem obciążenie wyniesie 44,7 tys. zł.

Polski Ład to przede wszystkim kompleksowe wsparcie dla biznesu – dla firm nastawionych na innowacje, inwestycje, ekspansje. To również zachęty dla inwestorów, żeby chcieli inwestować w Polsce jeszcze więcej.

Jednym z problemów firm jest brak kapitału na inwestycje. Pieniądze można zdobyć na giełdzie, jednak wejście na nią związane jest zawsze z wysokimi kosztami.

Polski Ład daje jednak ulgę na IPO, czyli na pierwszą publiczną ofertę akcji, dzięki której giełdowi debiutanci odliczą nie 100 proc. tylko aż 150 proc. wydatków związanych z wejściem na giełdę. Premiuje również inwestycje przez fundusze venture capital, które łączą ze sobą inwestora i nowoczesną firmę szukającą środków na zwiększenie skali działalności - pozwalając włączyć w koszty podatkowe inwestora aż 150 proc. wydatków.

Polski Ład to również ulgi na ekspansję i zdobywanie nowych rynków. Za związane z tym ryzyko należy się premia, dlatego wydatki na ekspansję będą mogły być odliczane dwa razy - raz jako koszty uzyskania przychodów, a drugi raz w ramach ulgi - aż do 1 mln zł.

Od 2022 r. jeszcze bardziej premiowane będą innowacyjne rozwiązania. Ulga na prototyp, na robotyzację, na zatrudnienie innowacyjnych pracowników połączone z równoczesną możliwością korzystania z ulgi badawczo-rozwojowej i IP BOX to kompleksowy system wsparcia na każdym etapie procesu produkcyjnego.

Dla firm nastawionych na inwestycje Polski Ład proponuje natomiast estoński CIT. To nowoczesny sposób opodatkowania, który promuje inwestycje i minimalizuje formalności przy rozliczeniu podatków. Przedsiębiorca nie musi płacić podatku, dopóki nie zdecyduje się na wypłatę zysku ze spółki. W momencie, gdy taką decyzję podejmie, zapłaci podatek na maksymalnie uproszczonych zasadach. W Polskim Ładzie estoński CIT będzie jeszcze prostszy do zastosowania i atrakcyjniejszy, a efektywna stawka podatkowa jeszcze niższa niż obecnie.

Polski Ład tworzy również przyjazny klimat dla strategicznych inwestorów. Strategiczni inwestorzy dostaną szybką, kompleksową i pewną informację o podatku, który przyjdzie im zapłacić jeśli zrealizują swoją inwestycję właśnie w Polsce.

Polski Ład to również zachęta podatkowa dla przedsiębiorców, którzy angażują się w działalność społecznie pożyteczną (CSR) i wspierają działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę i w ten sposób wspierają rozwój lokalnych społeczności. Dziś takie firmy mogą odliczać 100 proc. wydatków, a po reformie - w ramach dodatkowej zachęty - zyskają możliwość odliczenia dodatkowych 50 proc. wydatków.

Polski Ład to również działania likwidujące nieuczciwą konkurencję – ograniczające szarą strefę, w tym zatrudnianie „na czarno” i wyprowadzanie dochodów do rajów podatkowych. Nie zgadzamy się na to by zagraniczne korporacje osiągały w naszym państwie ogromne dochody, nie płacąc podatków lub płacąc je w znikomym stopniu. Dlatego wprowadziliśmy podatek od wielkich korporacji, które nie płacą w Polsce podatku CIT i nie wynika to z dużych inwestycji, korzystania z ulg podatkowych czy sytuacji kryzysowej, ale z unikania opodatkowania i agresywnej inżynierii podatkowej. Ten podatek to również działanie na rzecz rozwoju polskich firm.

Mechanizm certyfikacji wykonawców w prawie zamówień publicznych stworzy przedsiębiorcom możliwość uzyskania certyfikatu, który będzie służył do weryfikacji ich sytuacji prawnej oraz potencjału. Wykonawca będzie posługiwał się certyfikatem na potrzeby różnych postępowań, bez potrzeby gromadzenia i składania wielu dokumentów w każdym przetargu oddzielnie.

Wprowadzenie mechanizmu certyfikacji wykonawców zamówień publicznych będzie stanowiło realizację jednego z głównych priorytetów Polityki Zakupowej Państwa, tj. rozwój potencjału MŚP. Istota mechanizmu certyfikacji polega bowiem na ograniczeniu po stronie wykonawców obowiązków formalnych związanych z udziałem w procedurach zamówieniowych, co będzie stanowiło istotny czynnik zachęcający do partycypacji w rynku zamówień publicznych. Tego typu ułatwienia są szczególnie istotne dla MŚP, które dysponują ograniczonymi zasobami organizacyjnymi.

Nowa instytucja posłuży poprawie otoczenia prawnego sukcesji firm, w szczególności ze względu na zmiany pokoleniowe. Rozwiązanie wzorowane jest na fundacjach tego typu działających w wielu państwach europejskich, m.in. Austrii, Niemczech i Holandii.

Dzięki powstawaniu w Polsce fundacji rodzinnych będzie możliwa:

  • skuteczna, wielopokoleniowa sukcesja w firmach rodzinnych, w szczególności w przedsiębiorstwach,
  • budowa silnych rodzimych marek,
  • akumulacja i ochrona kapitału przed rozdrobnieniem,
  • zwiększenie szans na nowe inwestycje.
     

Skomentuj artykuł: