Polski Ład wydłuży konsumpcyjny boom

Postęp programu szczepień i znoszenie restrykcji zwiększą wydatki konsumpcyjne, które będą motorem ożywienia w tym roku. Ten konsumpcyjny boom zostanie wydłużony przez zaproponowane w Polskim Ładzie zmiany w PIT – poinformował dzisiaj bank PKO BP.

„Pandemia i stosowane w celu jej zatrzymania restrykcje wywołały poważny szok gospodarczy, którego istotnym elementem było załamanie konsumpcji. Wymuszone przez lockdowny ograniczenie konsumpcji sprawiło, że gospodarstwa domowe w Polsce zgromadziły „przymusowe” oszczędności w wysokości ok. 85-102 mld zł, co odpowiada 6,5-7,8 proc. konsumpcji prywatnej z 2019” – napisali ekonomiści PKO BP w swoim środowym raporcie.

Ich zdaniem, wraz z postępem programu szczepień i znoszeniem restrykcji, te przymusowe oszczędności gospodarstw domowych będą uwalniane i przeznaczane na wydatki konsumpcyjne. Wskazują na to – jak napisali ekonomiści PKO BP - zachowania konsumentów w państwach, które są światowymi liderami procesu szczepień, czyli w Izraelu czy Kanadzie.

„Oceniamy, że dodatkowy impuls dla konsumpcji wygenerowany przez zasób >przymusowych< oszczędności może sięgnąć do 2 proc. rocznej konsumpcji z 2019" – prognozują ekonomiści PKO BP.

Dlatego spodziewają się oni, że konsumpcja w tym roku ustabilizuje się na wyższym poziomie niż przed pandemią. Uważają też, że w Polsce może się pojawić dodatkowy impuls dla wzrostu konsumpcji, jakim będą zmiany w podatku PIT zaproponowane w Polskim Ładzie. Z jednej strony dadzą one większe dochody mniej zamożnym gospodarstwom domowym, z których część zostanie przeznaczona na zmniejszenie zadłużenia. Z drugiej zaś efektem zmian podatkowych - według ekonomistów PKO BP - będzie spadek dochodów gospodarstw najzamożniejszych, które zareagują na to zmniejszeniem wysokiej stopy oszczędności.

 

„Korygując stopy oszczędności z okresu >normalności< o możliwe dostosowania zachowań konsumentów, szacujemy, że dodatkowy, wygenerowany przez zmiany podatkowe proponowane w Polskim Ładzie, impuls konsumpcyjny w 2022 może sięgnąć 1,5-2,0 proc. poziomu konsumpcji z 2020. To, uwzględniając udział konsumpcji w PKB i jej importochłonność może podbić wzrost PKB ogółem w 2022 o ok. 1 punkt proc.”

napisali ekonomiści PKO BP w swoim raporcie.
Źródło

Skomentuj artykuł: