Polski rynek otwarty dla Ukraińców

Dzięki uproszczonej procedurze zatrudnienia blisko 380 tys. obywateli Ukrainy, którzy opuścili swój kraj uciekając przed wojną, znalazło pracę w Polsce. – Ukraińcy wypełniają luki w niektórych branżach, wielu z nich ma wyższe wykształcenie. Rynek pracy bardzo skorzystał na ich potencjale – wskazuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Przyjęta bardzo szybko po wybuchu wojny w Ukrainie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy otworzyła dla nich rynek pracy. Dzięki uproszczeniu procedur do podjęcia pracy nie jest konieczne uzyskanie żadnych dodatkowych zezwoleń.

Na mocy tych nowych przepisów zatrudnienie znalazło blisko 380 tys. obywateli Ukrainy, którzy opuścili swój kraj w związku z wojną. Tylko niespełna 17 tys. osób zarejestrowało się w urzędach pracy jako bezrobotni. - To pokazuje, że zdecydowana większość Ukraińców chętnych do podjęcia pracy nie ma z tym problemu – podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. 

W których regionach pracuje najwięcej obywateli Ukrainy?

Największa grupa obywateli Ukrainy – blisko 84 tys. – znalazła zatrudnienie w województwie mazowieckim. 

- Na drugim miejscu znalazł się Dolny Śląsk, tam pracuje prawie 40 tys. Ukraińców. Dalej plasują się województwo łódzkie (36,8 tys.) oraz wielkopolskie (35 tys.) – wylicza minister Marlena Maląg. Chociaż Mazowsze dominuje, cieszymy się, że nasi sąsiedzi znajdują zatrudnienie w różnych regionach kraju – dodaje.

Gdzie szukać pomocy w znalezieniu pracy?

Osoby, które potrzebują wsparcia w poszukiwaniu pracy, mogą zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy. Zarówno obywatele Polski, jak i Ukrainy, mogą skorzystać tam np. z pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i szkoleń – również w zakresie nauki języka polskiego.

W przypadku pytań dotyczących procedur zatrudnienia można również kontaktować się z portalem Zielona Linia https://zielonalinia.gov.pl/ oraz infolinią 19524. Warto również śledzić oferty pracy pojawiające się w Centralnej Bazie Ofert Pracy i na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia.

Obywatele Ukrainy od lat pracują w Polsce

Jak dodaje szefowa resortu rodziny, obywatele Ukrainy od lat wypełniają luki na rynku pracy w Polsce.

W latach 2012-2017 wydano ponad 5,3 mln zezwoleń legalizujących pracę cudzoziemca i w większości – ponad 3 mln – dotyczyły one obywateli Ukrainy. Z kolei w latach 2018-2022 wydano ponad 9,7 mln zezwoleń, w tym 8,2 mln dotyczyło obywateli Ukrainy.

Skomentuj artykuł: