Polskie władze ogłaszają pakiet antykryzysowy

Polski rząd wprowadza Tarczę Antykryzysową – pakiet działań o szacowanej wartości 211 mld zł. To wydarzenie bez precedensu w polskiej historii. Pakiet został przygotowany w przez rząd Mateusza Morawieckiego w ciągu zaledwie dwóch tygodni od momentu wykrycia w Polsce pierwszej osoby zarażonej wirusem SARS-CoV-2.


Celem Tarczy jest niezwłoczne wprowadzenie rozwiązań, które ograniczą negatywne skutki pandemii i wywołanej przez nią recesji dla polskich pracowników i przedsiębiorstw.

Oto 17 najważniejszych punktów programu:
1. W firmach z problemami Państwo przejmie finansowanie 40% wynagrodzenia, a pracodawca może obniżyć koszty osobowe o 60%, jeżeli nie będzie prowadził zwolnień pracowników.

2. Państwo pokryje firmie w kłopotach blisko połowę pensji pracownika na postojowym, a jego wynagrodzenie nie może być niższe niż płaca minimalna.

3. Samozatrudnieni, osoby na umowach zleceniach i o dzieło w sytuacji spadku dochodów otrzymają jednorazowe świadczenie ok. 2 tys. zł.

4. Pracownicy mogą skorzystać z wakacji kredytowych w bankach.

5. Polacy skorzystają z przesunięcia terminu deklaracji PIT do końca czerwca.

6. UOKiK będzie chronił przed nieuzasadnionym wzrostem cen i niedozwolonymi praktykami na rynku pożyczek gotówkowych. 

7. Małe i średnie firmy będą mogły uzyskać przedłużenie kredytów obrotowych oraz uzyskać nowe finansowanie zabezpieczone w 80% gwarancjami de minimis BGK. 

8. Firmy mogą uzyskać kapitał w Polskim Funduszu Rozwoju oraz ubezpieczenia obrotu w KUKE.

9. Firmy transportowe mogą skorzystać z leasingu ARP z odroczonymi o 3 miesiące ratami. 

10. Mikrofirmy zatrudniające do 9 osób mogą uzyskać niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy do 5 tys. zł na 12 miesięcy.

11. Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać odroczenie lub rozłożenie na raty płatności składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS bez żadnych opłat.

12. Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać zwrot CIT poprzez korektę podatku z 2019 o wysokość strat w 2020 r.

13. Służba zdrowia otrzyma 7,5 mld zł dodatkowych środków na walkę z epidemią SARS-CoV-2, rozwój infolinii dla Pacjenta oraz Lekarza, informatyzację oraz rozwój programu Domów Opieki Medycznej (DDOM) dla osób starszych.

14. Firmy nie będą narażone na skutki opóźnień i kar w zamówieniach publicznych. 

15. Premier powoła Fundusz Inwestycji Publicznych o wartości 30 mld zł celem pobudzenia gospodarki poprzez inwestycje publiczne w infrastrukturę, drogi, szpitale, szkoły, cyfryzację, energetykę, biotechnologię.

16. Nastąpi przesunięcie wielu obowiązków i terminów administracyjnych lub sądowych. 

17. Pracownicy z Ukrainy otrzymają automatyczne wydłużenie wiz i pozwoleń na prace. 

Źródło

Skomentuj artykuł: