Polsko-czeski spór dotyczący kopalni Turów zakończony

Sukcesem zakończyły się polsko-czeskie negocjacje dotyczące kopalni węgla brunatnego Turów. Premier Mateusz Morawiecki, któremu towarzyszyła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, oraz premier Czech Petr Fiala podpisali umowę definitywnie kończącą spór z naszymi południowymi sąsiadami. Zgodnie z postanowieniami umowy, czeska skarga zostanie wycofana z TSUE.

Polsko-czeskie negocjacje dot. KWB Turów. Fot. KPRM

- Za nami miesiące negocjacji, które zakończyły się sukcesem. Podpisanie tej umowy jest dla nas ważne ze strategicznego punktu widzenia – kończy ono okres zahamowania bardzo dobrych relacji polsko-czeskich. Dziś rozpoczynamy nowy rozdział sąsiedzkich relacji – powiedział Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. - Mam nadzieję, że dziś lub jutro Republika Czeska wycofa swoją skargę ws. Turowa z Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu – dodał.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zwróciła uwagę, zawarte w umowie ustalenia dadzą szansę na długofalowe zażegnanie sporu ws. turoszowskiej kopalni. - Polska oferta zawiera konkretne kwoty, które zostaną przeznaczone na realizację projektów w Kraju Libereckim. Przedstawiliśmy w niej również propozycję naszych zobowiązań do wzmocnienia monitorowania środowiskowego funkcjonowania KWB Turów. Zaoferowaliśmy też zacieśnienie współpracy właściwych służb obydwu państw w tym zakresie oraz ustalenie ścieżki działania w przypadku stwierdzenia przekroczeń obowiązujących norm – podkreśliła. 

Zapytany przez dziennikarzy, kiedy Czechy wycofają skargę, Fiala stwierdził, że "warunkiem wycofania skargi jest przelew środków finansowych". - Gdy te pieniądze wpłyną, Czechy wycofają skargę w ciągu kilku godzin - dodał. Zapytany, jakie są wynegocjowane sumy, stwierdził, że Polska zapłaci Pradze 35 mln euro rekompensaty, a Fundacja PGE przekaże 10 mln euro województwu libereckiemu.

Jednocześnie polska strona zadbała o interes mieszkańców Dolnego Śląska – na rzecz których wzmocnione zostaną działania realizowane w ramach programów „Czyste Powietrze” i „Stop Smog”, co przyczyni się do minimalizacji niskiej emisji po stronie Polski.

Zawarcie porozumienia oznacza także bezpieczeństwo zatrudnienia dla pracowników turowskiego kompleksu i tym samym gwarancję dostaw do 7% energii do polskiego systemu energetycznego. Zapewnione też będą dostawy ciepła dla mieszkańców Miasta i Gminy Bogatynia. - Dzięki osiągniętemu porozumieniu utrzymamy stabilność energetyczną zarówno Polski, jak i całej wspólnoty europejskiej – dodała szefowa resortu klimatu i środowiska.

Skomentuj artykuł: