Ponad 300 tys. miejsc pracy dzięki gwarancjom de minimis

Można szacować, że finansowanie pozyskane przez firmy dzięki zabezpieczeniu w formie gwarancji de minimis przełożyło się na 125 tys. miejsc pracy utworzonych i - co ważne w okresie kryzysu - aż 184 tys. zachowanych miejsc pracy. Natomiast ¾ firm bez gwarancji nie dostałoby kredytu, lub otrzymałyby go na gorszych warunkach - poinformował Bank Gospodarstwa Krajowego.

Według raportu BGK „Efekty programu gwarancji de minimis” od marca 2013 r., od kiedy program istnieje, do listopada 2020 r. suma udzielonych gwarancji de minimis osiągnęła ponad 87 mld zł, a suma wygenerowanego w tym okresie kredytu ok. 148,4 mld zł. Te pieniądze nie pojawiłyby się w polskiej gospodarce bez wsparcia BGK.

Nasze programy, wspierają w rozwoju firmy z każdej branży i każdej wielkości. Z badania, które przeprowadziliśmy wynika, że bez gwarancji de minimis aż połowa MŚP znalazłaby się w luce finansowej. To oznacza, że bez wsparcia BGK przedsiębiorcy nie uzyskaliby kredytu lub uzyskaliby go w niższej wartości. Dodatkowo 1/5 firm, które pozyskałyby kredyt nawet bez gwarancji, otrzymałyby go na gorszych warunkach, co również stanowi ograniczenie w dostępie do finansowania. Łącznie w szeroko pojętej luce finansowej znalazłoby się więc 73% firm

tłumaczy Mateusz Walewski, główny ekonomista BGK.

Jak pokazuje raport, w trakcie pandemii aż 77 proc. firm dzięki wsparciu BGK, mogło skupić się na utrzymywaniu zatrudnienia.

Poprzez nasze rozwiązania wspieramy także miejsca pracy. Taki wynik bezpośrednio świadczy o silnym wpływie kryzysu na politykę zatrudnienia w sektorze MŚP i o wadze udzielonego wsparcia finansowego w zatrzymywaniu negatywnych efektów w postaci zwolnień. Można szacować, że finansowanie przyznane dzięki gwarancjom de minimis przełożyło się na 125 tys. miejsc pracy utworzonych i - co ważne w okresie kryzysu - aż 184 tys. zachowanych miejsc pracy

dodaje Walewski.
Źródło

Skomentuj artykuł:

N