Ponad ¾ młodych Polaków wybierze polski produkt

Młodzi Polacy chcą kupować polskie produkty. Ale chcą też wysokiej jakości i tego, by zakupy te były efektem własnego wyboru, a nie regulacji. Oto główne wnioski z raportu „Wpływ tożsamości wspólnotowej i wiedzy ekonomicznej na wybory konsumenckie studentów” i konferencji w Szkole Głównej Handlowej zorganizowanej przez Instytut Staszica. 

Ponad trzy czwarte młodych Polaków (77,4%) mając do wyboru produkt polski i zagraniczny wybierze polski produkt. Jako produkt krajowy młodzi definiują produkt wyprodukowany w Polsce, a nie na terenie całej UE (85% odpowiedzi). Jednak niemal połowa (45,3% respondentów) ma problem z połączeniem produktu z kodem 590 z jego polskim pochodzeniem. 

W naukowym wprowadzeniu i komentarzu do raportu, prof. Agnieszka Domańska, prezes Instytutu Staszica zwróciła uwagę na możliwości interpretacyjne związane z wynikami badania. Czyli chociażby dwupoziomową tożsamość dzisiejszych młodych Polaków:

- Czują się europejczykami, wiedzą, że Polska była zawsze w Europie, mają Europę w sercu, ale jednocześnie czują się przede wszystkim Polakami. Podobnie jak Niemcy czują się przede wszystkim Niemcami a Francuzi Francuzami. Dlatego też UE jednak jest postrzegana jako zagranica

stwierdziła.

Z kolei w wątpliwości dotyczącej kodu kreskowego Domańska starała się dopatrzeć przezorności młodych konsumentów, którzy rozumieją, iż na gruncie obecnych regulacji zarejestrowanie spółki córki w Polsce, pozwala zagranicznemu wytwórcy na sprzedawanie produktu z kodem 590. Przywołała też dane z badania firmy konsultingowej Grant Thorton pokazujące, iż w przypadku zakupu produktu wytworzonego w Polsce, z każdej 1 złotówki w kraju zostaje 79 groszy zaś w przypadku produktu wytworzonego zagranicą ok 20 groszy.

Według dr Dawida Piekarza, wiceprezesa Instytutu Staszica, młodzi Polacy są etnocentrystami, ale bardzo mocno liberalnymi. - Patrząc na pytanie dotyczące preferencji zakupów produktów ze względu na ich pochodzenie, widzimy, iż blisko 70 proc. respondentów deklaruje, że zawsze lepiej jest kupować polskie produkty. Jednocześnie patrząc na kolejne pytania wyraźnie widzimy, iż młodzi Polacy są przeciwni wszelkiemu administracyjnemu nakłanianiu do zakupu polskich produktów. 

W opinii Marcina Rosołowskiego, specjalisty ds. kreowania wizerunku, „młodzi Polacy wiedzą, że trzeba kupować polskie produkty ponieważ w wielu obszarach wytrzymują one konkurencje jakościową z produktami zagranicznymi. Wiedzą również, iż kupowanie polskich produktów to wzmocnienie polskiej gospodarki, ale nie zgadzają się na ograniczanie ich wyboru poprzez zakazy”. 

Odnosząc się do wyników pytań dotyczących potencjału promocyjnego marki „made in Poland” oraz gotowości młodych Polaków do chwalenia się zakupem polskiego produktu, Rosołowski podkreślił ogromny postęp jaki dokonał się na przestrzeni ostatniego 30-lecia w tych obszarach. W latach 90., na skutek spuścizny antykultury gospodarczej w PRL, produkty polskie były bardzo nisko cenione przez polskich konsumentów, zaś produkty zagraniczne, były, czasami na wyrost, mocno preferowane. Z czasem sytuacja zaczęła się poprawiać zaś obecnie osiągnęła poziom, który z całą pewnością powinien zostać wykorzystany przez marketingowców. Ze stwierdzeniem bowiem, iż polskie produkty są modne, zgadza się/raczej zgadza się ponad 50% respondentów zaś jedynie 0,8% z nich stwierdziło, iż zdecydowanie nie zgadza się. 

Skomentuj artykuł:

N