POT: Aplikujemy o ponad 1 mld zł z Funduszu Odbudowy

- Polska Organizacja Turystyczna występuje o 1,126 mld zł z Europejskiego Funduszu Odbudowy - mówi prezes POT, Robert Andrzejczyk. 

- Pieniądze będą przeznaczone na rozwój i odbudowę turystyki przyjazdowej do Polski. Jednym z kluczowych celów projektu będzie wsparcie inwestycyjne infrastruktury turystycznej pod kątem ekologicznych rozwiązań, a także dostępności dla seniorów i osób wykluczonych lub o ograniczonej mobilności – dodaje Andrzejczyk. 

Przedsięwzięcie zakłada również stworzenie platformy internetowej wspierającej podmioty z branży turystycznej, a także ułatwiającej zbieranie informacji o realnym ruchu turystycznym. W ramach projektu POT chce też mieć swój udział w odbudowie turystyki przyjazdowej do Polski, co w praktyce oznacza wsparcie działań podmiotów turystyki biznesowej w Polsce w obszarach priorytetowych, tj. marketingu turystyki biznesowej, pozyskiwaniu kongresów międzynarodowych i rozwoju kadr. 
 

Skomentuj artykuł: