Powrót opóźnionych lotów i uszkodzonych bagaży

Przed Światowym Dniem Praw Konsumenta w dn. 15 marca Europejskie Centrum Konsumenckie podsumowuje rok 2022. ECK otrzymało prawie 7 tysięcy zgłoszeń w 2022 roku. W roku 2022 Centrum odnotowało znaczny wzrost liczby skarg na opóźnione loty i uszkodzone bagaże. 
 

W 2022 r. ECK Polska (działające przy UOKiK) otrzymało 6857 zgłoszeń. Przy czym 62% spraw stanowiły skargi transgraniczne (polski konsument, przedsiębiorca z innego kraju UE, Norwegii, Islandii i Wielkiej Brytanii). Zaś 38% spraw stanowiły zapytania (m.in. sprawy krajowe, pytania od przedsiębiorców, skargi na przedsiębiorców zarejestrowanych poza UE, Norwegią, Islandią lub Wielką Brytanią).
 

Większość skarg wpływających do ECK Polska w 2022 r., podobnie jak w latach poprzednich, dotyczyła zgłoszeń na usługi transportowe - głównie były to problemy lotnicze. W roku 2021 ECK odnotowało około 1400 takich zgłoszeń, a w 2022 ponad 2500. Wzrosła również liczba reklamacji na odzież i obuwie. W 2021 r. odnotowaliśmy ok. 900 skarg, a w 2022 blisko 1200.
 

Wśród głównych sektorów skarg znalazły się: 40% - transport lotniczy – o więcej 1100 zgłoszeń w porównaniu do roku 2021, 17% - odzież i obuwie, 10% - różne towary i usługi (subskrypcje, sprzedaż na platformach wymiany odzieży), 5% - zakwaterowanie krótkoterminowe.
 

W 2021 r. w związku z opóźnionymi i odwołanymi lotami ECK otrzymało około 800 zgłoszeń – w 2022 r. było ich prawie dwukrotnie więcej. W 2021 r. ECK odnotowało 162 zgłoszenia dotyczące opóźnionych lotów, natomiast w 2022 r. było ich 678 (czterokrotnie więcej). Prawie trzykrotnie w porównaniu do roku 2021 wzrosła również liczba zgłoszeń na uszkodzenia bagaży w przewozie lotniczym (363 skargi w 2022). W zakresie wadliwych towarów (747 zgłoszeń), odstąpienia od umowy (651 zgłoszeń), problemów z dostawą (619 zgłoszeń) – ilość skarg utrzymała się na poziomie sprzed roku.
 

Polscy konsumenci najczęściej skarżyli się na przedsiębiorców z: Węgier - 13 %, Niemiec - 12%, Irlandii - 7%, Wielkiej Brytanii - 6%, Holandii - 5%. Z kolei na polskich przedsiębiorców najczęściej skarżyli się konsumenci z: Czech - 15%, Litwy - 12%, Niemiec - 8%, Wielkiej Brytanii - 7%, Węgier - 7%. 

Skomentuj artykuł: