Powstanie kolejnych 33 km ekspresówki w Lubelskiem

Rozpoczyna się realizacja dwóch odcinków drogi ekspresowej na Lubelszczyźnie: to trasa, która połączy Lublin, Chełm i granicę polsko-ukraińską. Podpisane zostały umowy na realizację odcinków: Piaski – Dorohucza oraz Chełm – Dorohusk. Ich łączna długość wynosi 33 km. Wykonawcą obu z nich jest Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor, zaś wartość kontraktów przekracza 1,3 mld zł.

- Nowoczesna, dwujezdniowa trasa ekspresowa zwiększy także bezpieczeństwo drogowe, ponieważ zastąpi jednojezdniową drogę krajową — powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Trasa przebiegać będzie po nowym śladzie i ominie tereny zurbanizowane oraz cenne przyrodniczo. W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa (po dwa pasy w każdym kierunku), drogi do obsługi ruchu lokalnego i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska. Inwestycja realizowana będzie w systemie Projektuj i buduj. Oznacza to, że zadaniem wykonawcy jest zaprojektowanie, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wybudowanie drogi oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Zakończenie prac planowane jest w 2027 r.

Odcinek S12 Piaski – Dorohucza o długości 9,8 km zaczynać będzie się na istniejącym węźle Piaski Wschód, który zostanie przebudowany w ramach planowanej budowy drogi S17 Piaski – Łopiennik. Nowa droga początkowo przebiegać będzie po północnej stronie obecnej DK12, następnie przetnie ją i od południa ominie Biskupice. Koniec odcinka planowany jest na wysokości Pełczyna, gdzie kierowcy zjadą na obecną DK12.

Z kolei początek odcinka Chełm – Dorohusk o długości 23 km zaplanowano w Srebrzyszczu, gdzie droga ekspresowa przetnie istniejącą DK12. Dalej trasa S12 przebiegać będzie po południowej stronie obecnej drogi krajowej. Ominie m.in. rezerwat przyrody Roskosz oraz Pławanice. Za Teosinem, gdzie planowana jest budowa Miejsc Obsługi Podróżnych, przekroczy linię kolejową nr 7 relacji Warszawa – Dorohusk. W okolicach Okopów powstanie węzeł drogowy Dorohusk.

Wraz z budową odcinka drogi ekspresowej Chełm – Dorohusk powstaną także drogi dojazdowe do obsługi przejścia drogowego w Dorohusku. Porozumienie obejmuje zaprojektowanie i budowę dróg do obsługi drogowego przejścia granicznego z Ukrainą w Dorohusku oraz do planowego terminala samochodowego w Okopach. Inwestycja zostanie sfinansowana przez Wojewodę Lubelskiego.

Droga ekspresowa S12 między Piaskami a przejściem granicznym w Dorohusku będzie miała ok. 75 km długości. Dla odcinka Dorohucza – Chełm trwa obecnie kontrola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Natomiast dla obwodnicy Chełma Wojewoda Lubelski wydał już decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Rozpoczęcie prac, które realizowała będzie firma Strabag, planowane jest w połowie 2023 r.

Skomentuj artykuł: