Powstanie port do obsługi morskich farm wiatrowych

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Infrastruktury. Nowe przepisy mają poprawić bezpieczeństwo żeglugi, zwiększyć efektywność działań administracji morskiej oraz usprawnić funkcjonowanie systemu ochrony żeglugi i portów. Umożliwią one także budowę portu do obsługi morskich farm wiatrowych przez administrację morską.

- Obecne czasy wymagają nowatorskich rozwiązań, które usprawnią działanie administracji morskiej i przyczynią się do rozwoju zielonych technologii, takich jak morska energetyka wiatrowa. Dzięki dostępowi do Morza Bałtyckiego mamy doskonałe warunki do transformacji energetycznej, a co za tym idzie – zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski - powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

  •     Doprecyzowane zostaną zadania i zakres odpowiedzialności naczelnego i terenowych organów administracji morskiej.
  •     Wprowadzone zostaną obowiązkowe audyty i inspekcje doraźne po zatrzymaniu statku w obcym porcie, ze względu na uchybienia dotyczące bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz standardów życia i pracy marynarzy. Wprowadzony zostanie także obowiązkowy audyt dodatkowy w stosunku do armatora, po zatrzymaniu jego dwóch statków w okresie 24 miesięcy.
  •     Zmiany dotyczące inspekcji i audytów mają umożliwić sprawowanie przez dyrektorów urzędów morskich bardziej efektywnego nadzoru, zmierzającego do zapewnienia, że statek spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz standardów życia i pracy marynarzy.
  •     Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (tzw. SAR) zostanie upoważniona do zakupu wyposażenia o przeznaczeniu wojskowym (np. noktowizorów czy lornetek), produkowanego przez rodzimych przedsiębiorców, w które wyposażone zostały m.in. formacje wojskowe, realizujące zadania poszukiwawcze i ratownicze na morzu.
  •     Dyrektorzy urzędów morskich będą mieli możliwość wydania zarządzenia w celu umożliwienia testów statków autonomicznych, nieposiadających załogi (tzw. MASS) oraz określenia zasad przeprowadzania takich testów.
  •     Umożliwione zostanie wybudowanie przez administrację morską portu do obsługi morskich farm wiatrowych.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po 12 miesiącach od ogłoszenia.

Skomentuj artykuł: