Praca szuka człowieka. W tej branży pilnie potrzeba specjalistów

Dla 61% firm największą barierą we wdrażaniu narzędzi do cyfryzacji dokumentów jest brak specjalistów w tym zakresie. 

Jak wynika z raportu Asseco „Luka paperless i inne wyzwania na drodze do cyfryzacji dokumentów w biznesie” mocniej ten problem odczuły firmy, które już korzystają z rozwiązań cyfrowych i wdrożyły w swojej organizacji podpis elektroniczny (65%). Wśród tych, które jeszcze tego nie zrobiły, niedobór specjalistów dostrzega 49%. Premiera całego raportu odbędzie się 8 czerwca podczas Trusted Economy Forum, największej międzynarodowej konferencji poświęconej elektronicznym usługom zaufania, digitalizacji procesów biznesowych i cyberbezpieczeństwu.

Z raportu opracowanego przez Asseco wynika, że główną barierę uniemożliwiającą firmom cyfryzację dokumentów jest niedobór specjalistów w tej dziedzinie. Odczuwa ją ponad 60% przedsiębiorstw. Szacuje się, że w Polsce brakuje obecnie 50 tys. informatyków w tym: programistów, deweloperów i architektów, ale również liderów, którzy są w stanie przeprowadzić organizację przez cyfrową zmianę. 

- Branża IT od dawna zmaga się z niedoborem specjalistów, co ogranicza dostępność usług i powoduje wzrost ich kosztów. Cyfryzacja obejmuje tak wiele dziedzin naszego życia, że brak kadr w dłuższym terminie będzie przekładać się na całą gospodarkę. Z naszego badania wynika, że problem dostrzegają również przedsiębiorcy z innych branż, którzy chcieliby cyfryzować swój biznes, ale często nie posiadają w zespołach wiedzy i kompetencji, aby wdrożyć odpowiednie rozwiązanie. Problem pojawia się już na samym początku, bo wiele firm nie jest nawet w stanie precyzyjnie sformułować swoich oczekiwań, jeśli chodzi o rozwiązania cyfrowe czy z zakresu cyberbezpieczeństwa. A cyfryzacja wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy technicznej, ale również kompleksowego podejścia na różnych poziomach i zrozumienia zmiany wewnątrz organizacji. Dlatego potrzebna jest szeroka współpraca różnych środowisk biznesu, ekspertów branżowych, administracji i uczelni wyższych, aby z jednej strony podnosić kompetencje obecnych pracowników, a z drugiej intensywnie rozwijać system kształcenia przyszłych pokoleń specjalistów IT - mówi Andrzej Dopierała, prezes Asseco Data Systems, wiceprezes Asseco Poland 

Przedsiębiorcy wśród barier utrudniających cyfryzację widzą również słabe dostosowanie prawa (43%), a także brak dobrych, branżowych przykładów udanych cyfryzacji, które przyniosły realne korzyści firmom. Takie ograniczenie dostrzega 41% badanych.

Raport „Luka paperless i inne wyzwania na drodze do cyfryzacji dokumentów w biznesie” został opracowany na podstawie badania przeprowadzone przez Civitta Polska na zlecenie Asseco Data Systems metodą CATI na próbie 316 firm zatrudniających 100 lub więcej pracowników.

Skomentuj artykuł: