Praca w Niemczech: kogo brakuje i w jakich branżach?

Praca w Niemczech nadal czeka na ludzi. Już w co szóstym zawodzie w Niemczech brakuje wykwalifikowanych pracowników – podaje Federalna Agencja Pracy.

Federalna Agencja Pracy w Norymberdze opublikowała wyniki analizy nt. niedoboru wykwalifikowanych pracowników w ubiegłym roku, a te są przerażające. Liczba zawodów dotkniętych niedoborem wzrosła w roku 2022 o jedną czwartą. Poważne braki są w 200 z około 1200 analizowanych zawodów
Brakowało pielęgniarzy i pielęgniarek, kierowców, asystentów medycznych, pracowników w zawodach budowlanych, a także w zawodach związanych z opieką nad dziećmi, inżynierią samochodową oraz informatyką. W porównaniu do poprzedniego roku w 2022 roku do branż, które ciepią na braki pracowników, dodano usługi hotelarskie i gastronomiczne, budownictwo konstrukcji metalowych oraz komunikację, gdzie brakuje kierowców autobusów.
Według Agencji początek 2022 roku był dla firm obiecujący. Wydawało się, że wąskie gardła w dostawach znikają, a skutki pandemii zostały w wielu obszarach przezwyciężone. Atak Rosji na Ukrainę był jednak drastyczną zmianą, gdy wiele osób uciekło i znalazło schronienie m.in. w Niemczech. Zmiana ta była widoczna również na rynku pracy. Wraz z rejestracją w Niemczech obywateli Ukrainy zwiększyło się bezrobocie w drugiej połowie 2022 roku. Mimo wszystko zapotrzebowanie firm na nowych pracowników wciąż rosło, a liczba wakatów osiągnęła rekordowy poziom prawie 2 milionów.
Liczba zawodów, w których brakuje pracowników, wzrosła do 200. Połowa z nich potrzebuje pracowników wykwalifikowanych, jedna czwarta – specjalistów, a jedna piąta – ekspertów. Braków nie ma w 153 kategoriach zawodowych. 
Niedobór wykwalifikowanych pracowników dotyczył w 2022 roku łącznie 105 kategorii zawodowych, jak ocenia Agencja. Były to przede wszystkim zawody pielęgniarskie i medyczne oraz rzemieślnicze. Braki występowały również w sprzedaży – zwłaszcza w branży spożywczej – a także w gastronomii i wśród zawodowych kierowców.
Specjalistów brakowało w 56 kategoriach zawodowych. Dotyczy to przede wszystkim pedagogów, zawodów fizjoterapii i terapii zajęciowej, zawodów pielęgniarskich, branży IT oraz elektrycznej i komunikacyjnej.
Niepokoi też sytuacja w energetyce, której pracownicy odgrywają ważną rolę w nadchodzącej transformacji energetycznej w Niemczech. W 2022 roku we wszystkich krajach związkowych brakowało wykwalifikowanych techników energetyków.
W zawodach pielęgniarskich od lat występują ogólnokrajowe niedobory pracowników. Z uwagi na rozwój demograficzny Niemiec nie widać, by sytuacja miała się wkrótce poprawić. W medycynie i terapii niemedycznej braki występują głównie w fizjoterapii, ergoterapii i logopedii. W 2022 roku nie było ani jednego kraju związkowego, gdzie byłaby wystarczająca liczba pracowników w tych obszarach.
W branży IT wakaty są od lat w całym kraju i nic nie zapowiada zmiany w najbliższym czasie. Transformacja prawdopodobnie jeszcze bardziej zwiększy zapotrzebowanie na ekspertów IT, zwłaszcza tych od tworzenia oprogramowania.

Źródło

Skomentuj artykuł: